Мила Георгиева и Софийската филхармония

Елегантна и зряла звучи цигулката на Мила Георгиева. Със Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров тя ще представи Концерт за цигулка в ми минор на Менделсон.
Във втората част на концерта - разтърсващата "Меса за мир" на Дженкинс.

VI концерт от цикъла „Човешкият глас“
Найден Тодоров, диригент
Мила Георгиева, цигулка
Мария Цветкова, сопран
Олга Михайлова-Динова, мецосопран
Михаил Михайлов, тенор
Пламен Кумпиков, бас
С участието на Националния
филхармоничен хор „Св. Обретенов”
с диригент Славил Димитров
МЕНДЕЛСОН Концерт за цигулка в ми минор
ДЖЕНКИНС Меса за мир

VOIX HUMAINE
Nayden Todorov Conductor
Mila Georgieva Violin
Maria Tsvetkova Soprano
Olga Mihaylova-Dinova Mezzo-soprano
Mihail Mihaylov Tenor
Plamen Kumpikov Bass
Svetoslav Obretenov National Philharmonic Choir
Slavil Dimitrov Conductor
MEDELSSOHN Violin Concerto
JENKINS A Mass for Peace
Read more