Състезание тест по химия

24 март 2018 г. от 13:00 часа в 1 компютърна зала на Химическия факултет.
Участието в състезанието е безплатно, като в него могат да се включат ученици от 11 и 12 клас. За участие в състезанието е необходима регистрация на адрес: chemistry@uni-plovdiv.net или на телефон 032 / 261 402.
Състезанието се състои в решаване на тестови задачи от учебния материал по „Химия и опазване на околната среда” (7-12 клас), което го прави подходящо за подготовка на ученици избрали да се явят на Държавен зрелостен изпит по „Химия и опазване на околната среда” или на ученици, които имат интерес в последващо обучение по химия във висше училище. Включени са 40 тестови задачи с избираем отговор от обща и неорганична химия и органична химия. Продължителността му е 3 астрономически часа. По време на състезанието се разрешава ползването на периодична система.
С оценката от състезанието желаещите ще могат да участват в класирането за всички бакалавърски специалности на Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Получилите отлична оценка могат да се запишат в желаната от тях специалност още при подаването на кандидат-студентски документи.
Read more