Croatian National Championship in Supersprint Cross Triathlon

PRVENSTVO HRVATSKE U SUPERSPRINT KROS TRIATLONU

NATJECATELJSKE DISCIPLINE:
Utrke :
- supersprint kros triatlon
- supersprint triatlon - štafete


STARTEVI UTRKA:

Nedelja, 3. lipnja:
13:00 - Supersprint kros triatlon i Supersprint triatlon - štafete

STAZE:
SUPERSPRINT KROS TRIATLON:
- plivanje 250 m
- bicikl 6 km
- trčanje 1.5 km

STARTNINA:

- kadeti: 0 Kn
- juniori: 30 Kn
- ostali: 50 Kn

PRIJAVE:
Online prijave: https://www.papukextre.me/
Prijave se zaprimaju do: 21. svibnja 2018.
Prijave se ne zaprimaju nakon navedenog roka.

ZA PRIJAVE NAKON 1. SVIBNJA:
startnina se uvećava za 50%

Startnina uključuje:
sudjelovanje u utrkama, osvježenje i okrepu nakon natjecanja, poklon paket

Majica i ručak nisu uračunati u cijenu već će svaki natjecatelj moći birati između raznovrsna Slavonskih specijaliteta po promotivnim cijenama te majicu, a sav prihod prikupljen od donacija služi za odlazak juniorske reprezentacije Hrvatske na Svjetsko prvenstvo u kros triatlonu u Danskoj.

PEHARI I NAGRADE:
Pehari za troje prvoplasiranih u svakoj dobnoj skupini

PRAVILA NATJECANJA:
- određena su pravilima HTSa i ITUa
- Zaštitne kacige su obavezne!
- Nastup je na vlastitu odgovornost!
- Plivačka odijela su dozvoljena po ITU pravilima, očekivana temperatura vode je od 17-20 °C


PROGRAM NATJECANJA:

NEDJELJA, 3. lipnja, Super sprint triatlon

11:00 Podizanje startnih brojeva
12:00 Otvaranje zone izmjene i zatvaranje prijava
12:45 Zatvaranje zone izmjene
12:50 Službeno otvaranje natjecanja i tehnički sastanak (briefing)
13:00 Start
15:00 Otvaranje zone da natjecatelji iznesu opremu
15:30 Proglašenje pobjednika


Hrvatske Željeznice osigurale su poseban vlak Papuk Extreme Challenge koji će prevesti sve sudionike manifestacije sa Glavnog kolodvora u Zagrebu do Orahovice za povratnu kartu umanjenu za 50%, dok sa svih ostalih kolodvora iz Hrvatske karte su smanjene za 40%.
Za sve sudionike „Sportskog kampa Papuk Extreme“ u trajanju od 2-3 startnine su besplatne.

*Organizator zadržava pravo promijene raspisa

-----------------------------------------------------
CROATIAN CHAMPIONSHIP IN SUPERSPRINT CROSS TRIATHON
COMPETITION DISCIPLINES:
- supersprint cross triathlon
- Supersprint Triathlon – Relays


COMPETITION START:
Sunday, June 3:
13:00 - Supersprint Cross Triathlon and Supersprint Triathlon – Relays

TRAILS:
SUPERSPRINT KROS TRIATLON:
- swimming: 250 m
- bicycle: 6 km
- running: 1.5 km

ENTRY FEE:
- cadets: 0 Kn
- juniors: 30 Kn
- others: 50 Kn

ENTRIES/REGISTRATION:
Online entries: https://www.papukextre.me/
Applications will be received by: May 21, 2018.
Applications will NOT be received after this deadline.

FOR ENTRIES AFTER MAY 1:
Entry fee is increased by 50%
Entry fee includes:
- participation in races, refreshment after the competition, gift package

T-shirts and lunch are not included in the price, but each competitor will be able to choose between various Slavonian specialties at low prices and T-shirts. All the proceeds collected from donations will be used for the depatrure of the Croatian National Junior Team to the world championship in Denmark.

TROPHIES AND AWARDS:
Trophies for the top three in each age group

COMPETITION RULES:
- determined by the rules of HTS and ITU
- Protective helmets are obligatory!
- Performance is at your own responsibility!
- Swimsuits are permitted under ITU rules, the expected water temperature is 17-20 ° C

COMPETITION PROGRAM:
SUNDAY, June 3rd, Super Sprint Triathlon

11:00 Taking start numbers
12:00 Opening transitional zone and Closing the Login
12:45 Closing the transitional zone
12:50 Official opening of the competition and technical briefing
13:00 Start
15:00 Opening the transitional zone for competitors to take out their equipment
15:30 Announcement of the top 3


The Croatian Railways have secured a special train called Papuk Extreme Challenge, which will convey all participants from the Main Railway Station in Zagreb to Orahovica for a return ticket reduced by 50%, while all other stations in Croatia reduce the train ticket for 40%
For all participants of the "Papuk Extreme Sports Camp" for 2-3 entry fees are free.

* The organizer reserves the right to change the rules
Read more