Cup of Croatia/Slavonia&Baranja Championship in open water swim

KUP HRVATSKE I PRVENSTVO SLAVONIJE I BARANJE U DALJINSKOM PLIVANJU

Opis i karakteristike staze na kojoj se održava natjecanje:
Natjecanje se održava na dionicama od 100 do 1500m ovisno o dobnom uzrastu.
Start svake dobne skupine (te muški i ženski) starta odvojeno

Program i satnica natjecanja:
10:30 – Prijava natjecatelja
12:30 – Otvaranje natjecanja
13:00 – START
15:00 – Proglašenje pobjednika

Pravo sudjelovanja na natjecanju:
Utrke su otvorene za natjecatelje iz i izvan Republike Hrvatske, licencirane i nelicencirane takmičare članove klubova za daljinsko plivanje i plivačkih klubova, kao i za rekreativce.
Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost – potvrđujući to vlastitim potpisom prilikom ispunjavanja prijave neposredno prije utrke ili prethodno on line Internet pravilno ispunjenom prijavom. Odgovornost nije prenosiva na organizatora natjecanja. Za natjecatelje mlađe od 18 godina uz prijavnicu potpisuje se Izjava roditelja/ staratelja kojom se dopušta sudjelovanje maloljetnog natjecatelja na utrci.
Maloljetnim osobama bez potpisa roditelja/ staratelja neće biti dopušteno sudjelovanje na natjecanju.

Dobne kategorije:
-Od 10 do 110 godina
-jedna kategorija jedno godište (muški i ženski)

Nagrade:
Troje prvoplasiranih natjecatelja u svakoj kategoriji dobivaju pehar

Prijava se obavlja isključivo:
-online formularom na web stranicama Papuk Extrem Challenga
-za klubove putem E-maila: pk.orahovicav@gmail.com

PRIJAVE SU OTVORENE NA: https://www.papukextre.me/

Iznos pristojbe i način uplate:
Pristojba za utrku iznosi 30 kn za uplate prispjele do 15.05.2018. na žiro račun PK Orahovice


Ostalo
– Organizator na natjecanju osigurava liječnika i licencirane spasioce.
– Natjecatelji za vrijeme nastupa imaju vizualnu pratnju sa ruba jezera (10m od linije plivanja)
– Prilikom nastupa zabranjeno je:
1. kraćenje staze
2. svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.)
3. stajanje, odmaranje ili bilo kakav kontakt sa obalom dodir sa brodovima za spašavanje (s namjerom odmora i sl.).
– Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje do samog starta utrka

Napomena:
– Staza je postavljena neposredno uz kupališta, bez psihološke brane, stoga su sudionici obvezni paziti na kupače koji se eventualno približe natjecateljima.
-----------------------------------------------
CUP OF CROATIA/SLAVONIA & BARANJA CHAMPINSHIP IN LONG-DISTANCE/OPEN WATER SWIMMING

DESCRIPTION AND CHARACTERISTICS OF THE RACE:
The competition will be held on distances from 100m to 1500 m depending on age.
The start of each age group (both male and female) begins separately.

COMPETITION PROGRAM:
10:30 – Entries
12:30 - Opening of the competition
13:00 - START
15:00 - Announcement of the top 3


RIGHT TO PARTICIPATE IN THE COMPETITION:
The races are open to competitors from and outside of Croatia, licensed and unlicensed members of the clubs for long-distance/open water swimming and swimming clubs as well as for recreation.
Each competitor acts on his own responsibility - confirming it by filing and signing the application immediately before the race or on online entries with a properly filled-in application. Liability is not transferable to the organizer of the competition. For contestants under the age of 18, a Parent / Guard Statement has to be signed on the application form allowing the minor participant to compete in the race.
Minors without a parent / guardian signature will not be allowed to participate in the competition.


Age Categories:
- from 10 to 110 years
- one category is one age group e.g. one category are all contestants born in 2003 (male and female)

PRIZES:
The top three competitors in each category receive a trophy


REGISTRATION IS DONE EXCLUSIVELY with an online form on the Papuk Extrem Challenge website. Clubs can do it via E-mail: pk.orahovicav@gmail.com

ENTRIES/REGISTRATION OPEN ON: https://www.papukextre.me/

ENTRY FEES AND METHOD OF PAYMENT:
Entry fee amounts 30 kn for payments paid up until 15.5.2018. to the giro account of Orahovica Swimming Club.

OTHER:
- The organizer of the competition is provided by a physician and licensed lifeguards.
- Competitors will have a visual accompaniment from the edge of the lake (10m from the swimming line)
WHEN PERFORMING IT IS FORBIDDEN TO:
-shorten the race path
- any physical conflict with other competitors (hitting, fighting etc.)
-standing, resting of any other contact with the coast or with rescue boats (with the intention of resting)
- The organizer has the right to change the competition rules until the start of the race

REMARK:
- The competitors have to watch out for other swimmers who may approach the contestants
Read more