Koncert Scorpionsa, 2 noćenja u Beogradu 450 kn

Idete na koncert Scorpionsa?
Spojite koncert sa vikendom u Beogradu za samo 450 kn
Put i 2 noćenja uključeni u cijenu
Povratak u Zagreb nakon koncerta

*putovanje je otvoreno i za putnike koji ne idu na koncert

Program : https://azm-politrip-travel.hr/agencija-za-mlade-putovanje-zabava-beograd-scorpions/

Prijave : prijave@azm-politrip-travel.hr
Read more