Eva & Vašek

█ ★ █ RESTAURACE U LETCŮ █ ★ █
➥ Vás srdečně zve na koncert:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

♫ ♪ EVA A VAŠEK

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

█ Datum: 3 – ČERVEN – 2018

█ Začátek koncertu v 15:00 hod.
█ Místo konání koncertu: Zahradní areál

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


█ Předprodej vstupenek:

☛ Restaurace U Letců, Hradec Králové

☛ Infocentrum Hradec Králové
www.hkpoint.cz

www.smsticket.cz

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

✔ Tahle pěvecká a zároveň manželská dvojice Václav a Eva Ševčíkovi si letos pro své fanoušky v Hradci Králové připravili koncert U Letců ve Věkoších. Repertoár se skládá většinou ze starších převzatých hudebních hitů ve stylu lidové písně, dechovky, country, beatu, pop music, trampských písní a další hudby, která v českém prostředí zlidověla a kterou si čas od času zazpívají všechny generace. Svým repertoárem se obracejí zejména na starší a střední generaci, která se ráda zaposlouchá do hudby svého mládí. V roce 2006 měla dvojice reálnou šanci na velmi dobré umístění v anketě Český slavík.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

█ Doprava: ➥ Dopravní podnik města Hradce Králové
Autobusová linka č.15 (směr Letiště) zastávka: U Letců

✔ Parkování v okolí restaurace zdarma.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

█ Adresa:
➥ Jana Černého 109, Hradec Králové – Věkoše

█ Kontakt:
➥ e-mail: restaurace@uletcu.cz
☎ Tel.: (+420) 732 / 144 667

Program všech koncertu na
Oficiálních stránkách: www.uletcu.cz


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
( ❌ ) V celém areálu je přísně zakázáno!

☛ Vnášení hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer!

☛ Vnášení vlastního pití ! Rozdělávání otevřeného ohně! Vstupu se psy a jinými zvířaty! Rozdávat či umisťovat v areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
( ❌ ) Učastník se zavazuje:

☛ Prokázat se při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem. Tím bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu do areálu.

☛ Udržovat pořádek, chovat se slušně k ostatním účastníkům a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh koncertu. Dodržovat podmínky účasti, pokyny pořadatelů a právní předpisy. Při porušení těchto podmínek může pořadatel ůčastníka vyvést pomocí ochranné služby z areálu či místa konání a nevpustit jej zpět do areálu.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Read more