Kvinnorna på Själö

Kvinnorna på Själö
Intressant föreläsning av forskaren Jutta Ahlbeck och författaren Johanna Holmström om kvinnorna på Själö hospital 1889–1944.
Under perioden intogs närmare 200 kvinnliga mentalpatienter. Vilka var dessa kvinnor och hur kom de att definieras som sinnessjuka?

Jutta Ahlbeck talar under rubriken: "Från lösdrivare till hysterika: Berättelser om kvinnorna på Själö hospital 1889-1944"

På Själö hospital intogs under perioden 1889-1944 närmare 200 kvinnliga mentalpatienter. Vilka var dessa kvinnor och hur kom de att definieras som sinnessjuka? På vilket sätt blev den kringdrivande lösdrivaren hysterika och hur hamnade den fattiga inhysesdottern på de obotligas sjukhus? I sitt föredrag, lyfter Jutta Ahlbeck fram dessa kvinnors berättelser med utgångspunkt i hospitalets arkiv och visar hur det kvinnliga vansinnet formades i möten mellan medicin och samhälle.

Johanna Holmström talar under rubriken: "Hur den galna kvinnan kom ner från vinden - litterära konstruktioner av kvinnlig galenskap"

Den galna kvinnan har inom världslitteraturen länge haft en speciell plats. Från objekt som Bertha Mason i Charlotte Brontës roman Jane Eyre till subjekt i skepnad av Sylvia Plath som själv valde att skriva om sitt sinnestillstånd. Inte sällan har beskrivningarna av den galna kvinnan varit både romantiserade och sexualiserade. Men finns det verkligen överhuvudtaget något sexigt i galenskap?

Som moderator för kvällen fungerar Lisbeth Rosenback.

Tillfället är avgiftsfritt men kräver anmälan via www.abo.fi/akademiforum/anmalan

Arrangörer: HSS-media, Centret för livslångt lärande och Förlaget.
Read more