Opetusalan turvallisuufoorumi 2018

Opetusalan turvallisuusfoorumin tarkoituksena on osaltaan ylläpitää keskustelua opetusalan turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja näin edistää turvallisuuskulttuuria sekä antaa käytännönläheisiä malleja sen kehittämiseksi.
Vuosittain järjestettävä foorumi on erinomainen verkostoitumistilaisuus opetusalan turvallisuudesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa julkistetaan perinteisesti myös opetusalan turvallisuuspalkinnon saaja.

Turvallisuusfoorumiin ovat tervetulleita kaikki opetusalan turvallisuuden edistämisen parissa työskentelevät oppilaitosten edustajat, yksityiset palveluntarjoajat, julkishallinnon sivistystoimen vastuu- ja luottamushenkilöt, turvallisuusviranomaiset sekä kaikki muut opetusalan turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet.

Tilaisuuden järjestäjänä toimii SPPL - Suomen Palopäällystöliitto yhteistyössä Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen, Aluehallintovirasto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto - Kommunförbundet, SPEK Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Helsingin pelastuskoulu.
Read more