OKI Hermeneutika

Újabb érdekes és izgalmas bibliaiskolai hétvége elé nézünk.

Téma: Hermeneutika
- a Biblia-értelmezés tudománya
- hogyan olvasták és értették a Szentírást elődeink?
- műfajok, szabályok
- alkalmazási lehetőségek

Előadó: Silas Koehler (teológus, gyülekezeti referens)

Jelentkezés: info@bice.hu

<<>>

1. Bevezetés
bemutatkozás – mi a hermeneutika – hermeneutika célja: megérteni Istent – hermeneutika, szeretni Istent – hermeneutikai leltár (munkalap) – áttekintés

2. A Bibliaértelmezés története
vörös fonál a történelemben – példák a bibliaértelmezés történetéből – a történelem kiértékelése
3. A megértés folyamata
Küldő, médium, fogadó – hol jön „létre” jelentés? – meddig lehetséges hermeneutika? korlátok – mi akadályozza a megértést?

4. A Biblia értelmezésének folyamata
A hermeneutika szükségessége – milyen a megfelelő hermeneutika? – különbségek és hasonlóságok más szövegekhez képest – hogyan érteti meg magát Isten emberi szerzők írásai által? – hogyan függ össze az emberi és isteni szó?

5. A bibliaolvasás szabályai, mint emberi könyv/mű
Biblia, mint könyvek gyűjteménye – egy könyv, eltérő korból, eltérő kultúrából – különböző műfajok szerint – emberek szerzeménye – egy bizonyos, konkrét szituációba írva – irodalmi műfajok, fordítások, kulturális hátterek

6. Exkurzus: A Biblia sajátos igénye
Milyen igénnyel lép fel a Biblia lényegében? – mit teszi ezt a követelményt hitelessé vagy hiteltelenné? – hogyan lehet megindokolni, megmagyarázni ezt az önigényét? – mit hagy nyitva végsősoron?

7. A bibliaolvasás szabályai, mint isteni szó
Tekintélyi igény figyelembe vétele – Szentlélek hatása – üdvtörténelem jelentősége – a Biblia egység(esség)ének jellege – alapelv és módszerek – saját szívünk ismerete – allegorikus bibliaértelmezés – az ima szükségessége

8. Isten igéje alkalmazásának szabályai
alapelvek és módszerek – alkalmazás és kultúra – alkalmazás, tapasztalat és képek – az alkalmazás szintjei – pluralitás és szingularitás – alkalmazás és logikus levezetés – alkalmazás és szisztematikus teológia – alkalmazás és cselekvési felszólítás, hitbeli lépések

9. Alkalmazás, különböző műfajok sajátosságai
elbeszélések – törvények – költészet, líra – zsoltárok – bölcsesség-irodalom – prófécia – szófordulatok – példázatok – levelek
Read more