Urs E Mubarak Shahensha E Nasik

Hoozur Peer Syed Sadique Shah AlHussaini Sarmast Madni Chisti AlQadri Naqvi Naqshbandi رضي الله عنه.
Shahenshah E Nasik
Qutba E Nasik
Ka Urs Mubarak Or Sandal E Khas Ki Tarik 18/April/2018 ki Shaam Ko Raki Ki Gayi Hai.

Taamam Ahle Sunnat Se Guzarish Hai K Kasir Se Kasir Tadad Mein Shirkat Farmah k Faiz Hasil Kare.

(Min Janib Ahle Khandan Shahensha E Nasik)
Read more