אוסטרו-סומליה

מדובר בפאנל אוסטרי ראשון מסוגו בישראל שישמש ביסוד לקראת כינון הכנס האוסטרי הישראלי הראשון.

עד כה אישרו השתתפותם ח'ליל שלש, דפנה מורל, גלעד שוגרמן ויונתן אוקון


דפנה תדבר על השפעה של האייק ו האסכולה האוסטרית על תאצריזם
Read more
More events in Tel Aviv, Israel