700 Soortendag

700 SOORTENDAG

Een inventarisatie in 24 uur van de flora en fauna binnen de gemeente Culemborg. Het doel is om gezamenljik tot tenminste 700 verschillende soorten te komen, door een educatieve wedstrijd te houden in kleine groepjes onder deskundige leiding in het gehele gebied. Het gaat om vogels, zoogdieren, planten, insecten, vleermuizen en veel meer.

Organisatie : Natuur- en Vogelwacht Culemborg
Read more