Ali B - Koorts!

Deze voorstelling is verplaatst van 24 januari naar 14 november 2017.

Volgens Ali B is Nederland misschien niet ziek, maar heeft het wel koorts. Het verhitte debat doet de temperatuur namelijk flink oplopen. Maar koorts is ook het begin van genezing, van opwinding en nieuwe kansen. Ali steekt daarom zijn thermometer in de bilspleet van de Nederlandse maatschappij en meet de temperatuur.

tekst en spel: Ali B ∙ regie: Titus Tiel Groenestege

www.alib.nl
Read more