Eindexamengala havo-vwo

In een enorme stoet komen alle eindexamenleerlingen chique gekleed naar school; zeer de moeite waard om te komen kijken!
Read more