Training Omgaan met SOLK

Goede arts-patiënt-communicatie is dé sleutel tot doelmatige medische zorg voor patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Wat zijn de laatste wetenschappelijke inzichten over dit verschijnsel en hoe benadert u een patiënt waarbij dit wordt geconstateerd?

De Academie biedt in samenwerking met Erasmus MC een nieuwe, evidence-based training over omgaan met patiënten met dergelijke klachten.
Read more