Folkemøte: Ny bru over Glomma

Nå kan du si hva du mener om planen for hvor og hvordan den nye broa mellom østsiden og vestsiden av elva skal være. Kommunen inviterer til åpent møte.

Forslag til kommunedelplan for ny bro over Glomma mellom Omberg og Torp er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du kan fortelle kommunen om du synes det er noe som mangler i planen, om det er noe som ikke burde være der eller om det er ting vi ikke har tenkt på.


Program for møtet:

• Innledning av ordfører Jon-Ivar Nygård
• Presentasjon av prosjektet
• Spørsmålsrunde i plenum
• Spørsmål én til én med plankonsulent


Se forslag til kommunedelplan for ny bro over Glomma i Fredrikstad og gi innspill https://www.fredrikstad.kommune.no/nybro
Read more