Folkemøte på Stridsklev

Ordfører inviterer innbyggere som bor på Flåtten, Stridsklev og Hovet.

Utvikling planer og muligheter blir tema.
På møtet ønsker vi dialog med innbyggere og innspill fra nærmiljøet om saker som engasjerer.

Møtet holdes i Stridsklevhallen.

Programmet er under utarbeidelse.
Read more