Hans og Grete

Bergen Nasjonale Opera og Kulturhuset Husnes presenterar Humperdinck sin verdskjende eventyropera HANS OG GRETE
3. november kl. 18.00.
Elevar ved UNDARHEIM SKULE medverker saman med profesjonelle artistar i denne svært spanane og fantasifulle framsyninga for vaksne og barn - der vi følgjer Hans og Grete inn i ein skog full av unventa farer!
Meir informasjon på kulturnuset-husnes.no og bno.no
Read more