Korpsenes Jubileumskonsert / Buen kulturhus

Hva ville 17.mai vært uten korpsene??
Fredag 18. november kunngjorde daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland at 2018 får offisiell status som «Musikkorpsenes år».
Norges Musikkorps Forbund er 100 år i 2018 og fortsatt en svært viktig kulturaktør i samfunnet.
Korpsene i Norge er et av de beste eksemplene på at tradisjon og fornyelse går hånd i hånd.
Vi feirer 100 år med korpsmusikk med storslagen jubileumskonsert på Buen hvor alle korpsene deltar:
Blomdalen jentekorps
Mandal guttekorps
Mandal Musikkforening
Mandal Byorkester
Det blir selvsagt også innslag av junior/aspiranter og drilltropp.
Read more