Litt. vit light #2: Diktet og den litterære hendelse

Ole Karlsen (født 28.mars 1954) er en norsk poesiforsker. Han er professor ved Institutt for kultur og litteratur, Universitetet i Tromsø og nordisk litteratur ved høyskolen i Hedmark.
I denne forelesningen forteller han om den nyeste lyrikkteorien, som gjerne betrakter leserens møte med det litterære verket som en hendelse, fremfor å se verket som et objekt. Vendingen mot tekstens performative kraft får konsekvenser for leserposisjonens forhold til teksten, noe som har bakgrunn i språkhandlingsteori, filosofi og litteraturteori. I denne forelesningen drøftes ulike forståelser av den litterære hendelsen, sett i forhold til dikt av Olav H. Hauge, Gunvor Hofmo og Cecilie Løveid.
Read more