Prestasjonskonferansen Nord 2018

"Kultur for læring" - en forutsetning for å utvikle en sterk prestasjonskultur er innramming for årets tema hvor spydspisser på tvers av virksomheter(kultur, akademia, det offentlige, næringsliv og toppidrett) møtes til en anneledes "treningsarena" hvor fokus rettes mot delingskultur og hva vi kan lære av hverandre - på tvers. Den som deltar, bidrar.

Påmeldingen er åpnet
Følg med på http://www.prestasjonskultur.no/nord/
Read more