Prisen - Riksteateret

PRISEN - RIKSTEATRET
Får vi det livet vi fortener?

Arthur Miller er ein av USA sin mest innflytelsesrike og populære dramatikarar.
Miller står dessutan tydeleg i tradisjonen etter Ibsen, og har difor ein særleg appell til oss
her i landet. I Riksteatret si oppsetting møter du Kim Haugen, Helge Jordal, Iren Reppen og
Per Frisch. Prisen blei nyleg satt opp på Broadway med Danny DeVito i ein av rollene og Obama på
besøk!
To voksne brør møtast for å fordele det som står igjen på loftet etter deira avdøde far.
Dei har ikkje sett kvarandre på mange år - den eine valgte plikta, den andre karriera.
Yngstebroren har med kona, som håpar denne arven kanskje betyr begynnelsen på noko nytt.
Og så har dei fått tak i ein gammal brukthandlar for å få arvegodset verdsatt. Men denne
brukthandlaren har levd eit langt og omskifteleg liv. Han veit at det sjeldan er samsvar mellom prisen du betalar og verdien av det du får.
Prisen er eit intenst kammerspel for fire menneske som kver på sitt vis har prøvd å være tru både
mot eigne moglegheiter og mot omgjevnadane sine krav. Men: har dei betalt ein for høg pris for
livsvalga dei har truffe? Det er spanande, det er opprivande – og det er underhaldande!
Med denne oppsetnina skal Riksteatret by på teater med ein vittig, engasjerande og utfordrande
tekst, levandegjort av fire skodespelarar med store personlegdommar, signert regissør Kjetil
Bang-Hansen. Det er når prosjekt som dette kjem på besøk til heile landet, at Riksteatret
både blir unikt og nødvendig.

På scena:
Per Frisch, Kim Haugen, Helge Jordal og Iren Reppen.
Team
Regissør: Kjetil Bang-Hansen. Scenograf: John-Kristian Alsaker. Produsent: Anita Basmo Bjørnstad
Framsyningsslengde: 2 timer 20 minutter (inkludert pause).
Read more