Samfundsmøte: Stormaktskrig

Vi er inne i det en rekke statsvitere og historikere vil kategorisere som "den fredeligste epoken i menneskets historie". Samtidig tegner nyhetene et dystert verdensbilde fylt med konflikt, uro - og statsledere som sitter klare for å trykke på Den Store Røde Knappen.

Er vi på vei inn i en ny kald krig? Eller er vi der kanskje allerede? Ligger det en ny stormaktskrig i horisonten, eller er dette urealistisk?

Med oss som innleder har vi Espen Barth Eide som tidligere har vært både utenriksminister og forsvarsminister. Vår andre innleder er Jo Jakobsen, ekspert i internasjonal politikk.

________________________

Billett: 0,-/50,- (Medlem/Ikke-medlem) kjøpes i døra.

Møtet streames på: http://www.samfundet.no/live/

Presse? Send en mail til styret-presse@samfundet.no så vi kan avtale nærmere.

Dagsorden og beslutningsprotokoll: https://www.samfundet.no/saksdokumenter

Dersom du ønsker å reservere bord, åpner mulighetene for dette torsdag 05.04.2018, kl.12:00. For reservasjon, send mail til "styret-bordreservasjon@samfundet.no". Det er maksimalt plass til 6 personer ved hvert bord, og et begrenset antall bord. Bordreservering stenger lørdag 07.04.2018, kl.14:00. Dette er et gratis tilbud for de som ønsker bordplass. Tilbudet er åpent for alle som ønsker det, men er ikke nødvendig for å få sitteplass under møtet.
Read more
More events in Trondheim, Norway