Samhandlingskonferansen 2018

Samhandlingskonferansen er en årlig regional konferanse arrangert av Nordlandssykehuset HF i samarbeid med Overordnet samarbeidsorgan (OSO).

Årets hovedtema:
Strategiske utviklingsplaner -
Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF
Pasientforløp - Erfaringer, og hva er best for pasientene ?
Rehabilitering - en tjeneste mellom to stoler
Velferdsteknologi - status i kommuner og Nordlandssykehuset
Aktive ungdommer påvirker tjenestetilbudet !
Pårørenderollen i endring

Det er trangt om plassen på hotellet i år, meld deg derfor på snarest!

Vi sees :)
Read more