Se meg! konferansen 2018 - BODØ

Sett av dagen - tirsdag 17. april 2018!

I samarbeid med Krisesenteret i Salten -The Crisis Center in Salten - Bodø inviterer vi til Se meg! konferanse i Bodø igjen!
Første gang vi gjennomførte Se meg! i Bodø var i 2016 - nå gleder vi oss til en ny flott konferanse.

Hovedtema - den røde tråden gjennom dagen vil være;

"Meg selv i møte med andre.
Hvordan påvirkes vi av andre sine erfaringer, historier og opplevelser?
Og hvordan bruker vi våre egne erfaringer i møte med andre?

Det jobbes med endelig program, vi ønsker likevel allerede nå og informere om dagen slik at du kan sette den av i kalenderen..:)

Tommy Steine, Dora Thorhallsdottir og Per Isdal kommer -
kommer du?

Mer informasjon om program og påmelding kommer etterhvert her og på våre hjemmesider.
Read more