Skræm-jam

Welcome to this year’s SKRÆM-JAM, Trondheim's yearly Halloween themed game-jam.

48 timers GameJam, åpent for alle fagdisipliner og ferdighetsnivåer - Både digitale og fysiske spill kan lages.
En GameJam er en samling av spillutviklere med den hensikt og planlegge, designe og lage et eller flere spill innenfor en kort tidsperiode, vanligvis 24-72 timer. Spillutviklere består vanligvis av programmerere, spill designerer, kunstnere/illustratører, 3d modellerere, lyd teknikere og andre spill relaterte felt.
I år ønsker vi å prøve å dele dere inn i grupper der vi blander de forskjellige profesjonene og sørger for at dere møte nye og kule mennesker som dere kanskje ikke kjente fra før.
vi har også en SKREMENDE god plan for tema!
Det blir litt snacks ++ stående fremme men ta gjerne med deg egen mat/drikke


A 48 Hour GameJame, open for all disciplines and skill levels – both digital and physical games can be made!
A game jam is a gathering of game developers for the purpose of planning, designing, and creating one or more games within a short span of time, usually ranging between 24 and 72 hours. Game developers are generally made up of programmers, game designers, artists, and others in game development-related fields.
This year we will put you into teams where we try to mix up different disciplines and make sure that you meat new and cool people you might not know already!
we also haw a SCARY god idea for this year’s team!
There will be snack and other stuff available but you might want to bring your own food and drink
Foreløpig program:
Fredag. 3. November
18.00 Innledning og presentasjon
18.30 Vi deler inn i team og Fordeler tema
19.00 GameJam!!
Lørdag 4. November
HELE DAGEN: GameJame
10.00 – 12.00 vi setter frem litt brød og pålegg sponset av (TBD)
18.00 Pizza og brus
Søndag 5. November
- 16.00 GameJam
16.00 – 17.00 siste finpuss og planlegging av presentasjon
17.00 Presentasjon av spillene
18.00 Sosialt og spilling av spill
Read more