Trackday.no banekjøring på Rudskogen søndag 7. oktober!

Hei alle sammen!

Trackday.no ønsker velkommen til årets ellevte banekjøring på Rudskogen Motorsenter!
Dato: Søndag 7. oktober

Vi arrangerer banetreff for ALLE som ønsker å prøve sin egen bil på bane i trygge og sikre omgivelser. Kjøringen er KUN åpen for gateregistrerte biler.
Det kjøres egne heat for nybegynnere eller andre med liten erfaring slik at man kan prøve seg med likesinnede rundt banen. Likeledes blir det også R heat for erfarne raske sjåfører.

Har du ikke egen bil, kan vi tilby et stort utvalg kjøreopplevelser med våre fantastiske biler! Sjekk oversikt over utvalg og ledige plasser her:
http://www.trackday.no/kjoreopplevelser.html

Her kommer foreløpig program, vi presiserer at det kan komme endringer.

Tidsskjema:

Søndag:

11.00 Portene åpnes
11.30 Teknisk kontroll og påmelding starter
12.45 Førermøte
13.00 R heat registrerte biler
13.20 Ferdighetskjøring registrerte biler
13.45 Heat for nybegynnere
14.00 R heat registrerte biler
14.20 Ferdighetskjøring registrerte biler
15.00 R heat registrerte biler
15.00 Førermøte 2
15.20 Ferdighetskjøring registrerte biler
16.00 R heat registrerte biler
16.20 Ferdighetskjøring registrerte biler
16.45 Heat for nybegynnere
17.00 R heat registrerte biler
17.20 Ferdighetskjøring registrerte biler
18.00 R heat registrerte biler
18.20 Ferdighetskjøring registrerte biler
18.45 Heat for nybegynnere
19.00 kjøringen avsluttes

Priser:

Inngang publikum: GRATIS

Kjøring en dag kroner 1.500,-
Ekstra sjåfør kroner 500,- Passasjer kroner 300,-
NB! Forutsetter bindende forskuddsbetaling på våre nettsider. Må gjøres senest 7 dager før banedagen:
http://www.trackday.no/kjoreopplevelser/kjor-din-egen-bil-paa-bane.html

Drop in priser kjøring egen bil:
Kjøring en dag kroner 1.950,-
Ekstra sjåfør kroner 500,-
Passasjer kroner 300,-

Til en noe høyere drop-in pris er det som før fullt mulig å møte opp på våre arrangement og melde seg på å betale på banen. Vi tar både kort og kontant betaling.

Trackday.no kan være en spennende arene der du får markedsført din bedrift! Ta kontakt hvis du er interessert i et komersielt konsept på våre banedager:
alexander@trackday.no

Generell info:
Trackday.no er tuftet på et ønske om å kunne samle likesinnede bilentusiaster på tvers av bilmerke, til banekjøringsarrangementer i en voksen og sikker ramme.
Vi har som målsetning å tiltrekke oss så vel erfarne som nybegynnere i ett inkluderende fellesskap, der fokus er lagt på utvikling av individuelle ferdigheter, trivsel og sosialt samkvem.

På våre treff er kjørekutymen raske runder med fokus på idealspor. Vi tillater ikke sladding eller drifting. Kjøring på banen er for registrerte kjøretøyer under vårt normale reglement basert på kjøretrening og ferdighetskjøring der veitrafikkloven gjelder.

Ambulanse og samband er operativt på banen for deltagernes sikkerhet.

Støygrensen ved kjøring på banen skal ikke overstige 100 db.
Vi håper på en forrykende 2018 sesong med mye fin og rask banekjøring. Videresend gjerne invitasjonen til likesinnede bilentusiaster :-)

NB. Prøveskilt. Kjøring med prøveskilt er tillatt såfremt kjøreseddel med kjøring på Rudskogen Motorsenter er utfylt, samt at det må fremvises gyldig godkjenning fra forsikringsselskap på at forsikringen gjelder kjøring på Rudskogen Motorsenter. For mer info:
http://www.trackday.no/faq

Vi sees!

Med vennlig hilsen
Alexander Mørk
Mobil: 911 922 60
alexander@trackday.no

Sikkerhet – sammenfatning:
• Kjøretøy som deltar må være forsikret.
• Kjøretøy skal være tømt for alle løse gjenstander. Godkjent sikkerhetsbelte skal benyttes.
• Hjelm og heldekkende klær er påbudt - vi anbefaler gode kjøresko, hansker og kjøredress.
• Kabrioleter kan kjøre med taket nede, vi anbefaler dog at dette er lukket.
• Kjøretøy skal være i forskriftsmessig stand. Husk kontroller spesielt bremser/bremsevæske og dekk før kjøring.
• Arrangøren forbeholder seg retten til å nekte kjøretøy/fører som er opplagt uskikket for banekjøring deltagelse.
• Ambulanse vil være stand-by under arrangementet.
• På banen har bilen som kommer bakfra ansvaret ved forbikjøring – Bruk speilene og slipp forbi raskere biler!
Read more