TRYGG SKOLE Skolelederkonferansen 2018

Vi er glade for å kunne ønske deg velkommen til konferansen Trygg skole som finner sted i Ålesund 19. april 2018.

Konferansen inviterer viktige skoleledere, og setter skoleledelse og trygg skole på dagsorden en tid da samfunnet lokalt og i Europa er preget av endring og motsetninger. Vi ønsker å sette fokus på hvordan ledelse kan bidra til å skape bedre skolemiljø.

Vi har fått endring i elevenes arbeidsmiljølov, § 9A i Opplæringsloven. «Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort». Det er en viktig, men også utfordrende oppgave og konferansen vil ha et særlig fokus på skolemiljøarbeid.

Kjell Magne Bondevik åpner konferansen med å se trygg skole i et internasjonalt demokrati perspektiv. Videre har konferansen spennende foredragsholdere.

Legg gjerne skoleledermøtet til Ålesund dagen før konferansen og få med byvandring, felles middag, nettverksbygging og sosialt samvær med andre skoleledere. Velkommen skal du være til en spennende konferanse i jugendbyen Ålesund.

For meir info: https://www.hivolda.no/skolelederkonferansen2018
Read more