Turist i egen by: Båtbygging i Middelalderparken

Kom i lære i båtbyggerens verksted! Norsk Maritimt Museum holder for tiden på å rekonstruere en båt fra middelalderen. Publikum kan se båten som er under arbeid og selv prøve seg som håndverkere med repslaging (tilvirkning av tauverk) og høvling av plank. Oslo ladegård formidler Oslo som havneby i middelalderen og kan fortelle mer om ruinene av Kongsgården og Mariakirken.
Read more