3. Przegląd Kina Emirackiego w Katowicach 3. Emirati Film Review

[English version below]
W dniach 7-8 kwietnia Fundacja Nahda oraz katowickie Kino Światowid zapraszają na trzecią edycję Przeglądu Kina Emirackiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce. Impreza jest organizowana we współpracy z Imagenation Abu Dhabi, MAD Solutions, Arab Film Studio oraz emirackimi reżyserami.

Zjednoczone Emiraty Arabskie kojarzone są przede wszystkim z ropą naftową, boomem inwestycyjnym ostatnich lat, nowoczesnymi drapaczami chmur w Dubaju czy fantastycznymi projektami sztucznych wysp. Warto jednak pamiętać, że ten stosunkowo nieduży kraj Zatoki Perskiej to także ważny ośrodek kultury arabskiej oraz młodej, wschodzącej kinematografii. Jej narodziny datuje się na przełom XX i XXI wieku, a w jej promocji pomaga organizowany od 2004 roku Dubai International Film Festival oraz zainicjowany trzy lata później Abu Dhabi Film Festival.

Przegląd Kina Emirackiego to unikatowy projekt, który pozwala polskim widzom zapoznać się z coraz bogatszym dorobkiem rozwijającej się kinematografii Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest to też niepowtarzalna szansa spotkania i rozmowy z ludźmi bezpośrednio zaangażowanymi w proces tworzenia emirackiego kina. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja będzie równie ciekawa co zeszłoroczna i zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagającej widowni.

Wszystkie filmy prezentowane będą w oryginalnej wersji, z polskimi i angielskimi napisami.

Gość specjalny: Hana Kazim
Hana Kazim jest producentem wykonawczym w dziale filmów fabularnych i telewizji Image Nation Abu Dhabi. Pracowała przy ostatnich produkcjach firmy: Shabab Sheyab, Rashid & Rajab, i Scales. Zanim rozpoczęła pracę w Image Nation, Hana Kazim uzyskała tytuł MFA (Master of Fine Arts) w American Film Institute Conservatory w Los Angeles oraz odbyła staże w Captivate Entertainment (Zapaśnik) oraz Parkes + MacDonald (Faceci w czerni).

PROGRAM:

Abdallah, reż. Humaid Alsuwaidi, 100'
Dorastającw bardzo konserwatywnej rodzinie, gdzie wiele rzeczy jest „haram”, Abdullah latami zmaga się ze swoją miłością do muzyki.

The Worthy, reż. Ali Mostafa, 100'
Film osadzony jest w dystopijnej przyszłości, w której świat pogrążył się w chaosie z powodu ciągłego niedoboru wody. Niewielka grupa ocalałych szuka schronienia przy jedynym pozostałym w regionie źródle, które nie zostało skażone. Kiedy do ich kryjówki dostaje się dwóch obcych, bohaterowie stają się pionkami w grze o przetrwanie, w której tylko jeden z nich zostanie wybrany jako wart wygranej.

Filmy krótkometrażowe:

She, reż. Philip Rachid, 10'

Face The Music, reż. Saeed Rashed, 8:20'
Yousef, artysta sceniczny, żyje w cieniu, ukrywając twarz okaleczoną w poważnym wypadku. Dopiero kiedy trudności na jego drodze zaczynają się mnożyć, decyduje się by stawić czoła lękom i wyjść z cienia.

Rattled, reż. Jaafar Al Madhoon, 10:20'
Mohammed stara się zgodnie z tradycją znaleźć żonę, co skutkuje kilkunastoma odrzuconymi oświadczynami. Sytuacja wygląda coraz mniej różowo, kiedy Mohammed stara się dodać sobie otuchy, zakładając na kolejne „spotkanie” szczęśliwy pierścień swojego ojca. Nie spodziewa się, że spotka Lailę, kobietę, na której wcześniej nie udało mu się zrobić wrażenia.

Karouma, (animacja) reż. Boubaker Boukhari, 12'
Karouma jest wyjątkowy. Walczy, by wyfrunąć z rodzinnego gniazda, podążać za marzeniami i w pełni rozwijać swój potencjał, żyjąc własnym życiem.

Seria Lest we Forget, 24:22'
Lest We Forget to inicjatywa mająca na celu zachowanie dziedzictwa społeczności, uruchomiona pod patronatem Salama Bint Hamdan Al Nahyan Foundation, skupiająca się na dokumentowaniu historii ZEA obecnej w przekazie ustnym i fotografii rodzinnej. Dział Dokumentów firmy Image Nation z Abu Dhabi Department nawiązał nawiązał współpracę z Lest We Forget, której owocem są krótkie filmy dokumentalne. Uchwycono w nich przekazane ustnie osobiste historie pierwszych pokoleń obywateli ZEA. Filmy stworzyli Absolwenci Arab Film Studio: Lubna Bagsair i Tanya Daood.

Lest We Forget: Female Portraits, 7:04'
W ramach wystawy Lest We Forget, Image Nation stworzyło tę serię filmowych portretów kobiecych.

Lest We Forget: Emirati Adornment
W dalszym ciągu realizując cel zbierania zachowanych w przekazie ustnym opowieści z życia codziennego, Lest We Forget poszerzyło zakres swoich zainteresowań o emirackie ozdoby. Otwarta w 2017 roku wystawa odkrywa narodowe, rodzinne i plemienne tożsamości obywateli ZEA poprzez ozdoby. Filmy przedstawiają osobiste historie i opowieści Emiratczyków poprzez ich wspomnienia związane z ozdobami.

Pearl, 3:06'
Kohl, 2:55'
Henna, 2:38'
Dagger, 3:12'
Al Mahalab, 3:06'
Bokhour, 2:21'

ORGANIZATOR:
Nahda Foundation

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Kino Pod Baranami
Kino Światowid
Muzeum Azji i Pacyfiku
Image Nation
Mad Solutions
Arab Film Studio
PARTNERZY:
Emirati Cinema Campaign
#SupportArabCinema
Puls Azji
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

HONOROWY PATRONAT:
Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce

●●● BILETY → http://bit.ly/2Iyhfnr

--- ENGLISH VERSION --

Nahda Foundation and Kino Światowid in Katowice present Poland's third edition of Emirati Film Review, which will take place on 7-8 April, 2018. The event is organised under the auspices of the Embassy of the United Arab Emirates in Poland and in collaboration with Image Nation Abu Dhabi, Arab Film Studio and Emirati filmmakers.

The United Arab Emirates are associated mainly with oil, rapid increase in investment in recent years, the skyscrapers of Dubai and Abu Dhabi or amazing man-made islands. It should be remembered, though, that this relatively small country of the Arabian Gulf - with less than 10 million citizens - is also an important center of Arab culture and young, emerging cinema. Its birth dates to the beginning of the 21st century and it is supported by the Dubai International Film Festival, organised since 2004, and the Abu Dhabi Film Festival initiated three years later.

The Emirati Film Review is a unique project which allows Polish viewers to become familiar with the developing art of cinema in the UAE. It is also an opportunity to meet and talk to people directly involved in moviemaking in the UAE. We hope this year's edition of our Review will be as interesting as last year's and that it will satisfy even the most demanding audiences.

Special guest: Hana Kazim
Hana Kazim is an executive in the Narrative Film & TV department at Image Nation Abu Dhabi, and was involved as an executive on their recent productions Shabab Sheyab, Rashid & Rajab, and Scales. Prior to Image Nation, Hana received her MFA in Film Producing at the American Film Institute Conservatory in Los Angeles and completed internships at Captivate Entertainment (The Wrestler) and Parkes + MacDonald (MEN IN BLACK).

PROGRAMME:

Abdallah, dir. Humaid Alsuwaidi, 100'
Growing up in a very conservative family where many things are “haram”, Abdullah struggles over the years to hide his love for music.

The Worthy, dir. Ali Mostafa, 100'
The Worthy is set in a dystopian future which has been plunged into chaos due to a chronic water shortage. The story follows a small group of survivors seeking refuge with the only clean remaining water source in the area. When two visitors infiltrate their compound, they soon become pawns in a test for survival, where only one of them shall be chosen worthy.

Short films:

She, dir. Philip Rachid, 10'

Face The Music, dir.. Saeed Rashed, 8:20'
Yousef, a performing artist, lives a life in the shadow, hiding his disfigured face after a serious accident. Not until he is faced with further hardship, will he confront his fears and step up to the light.

Rattled, dir. Jaafar Al Madhoon, 10:20'
Mohammed’s traditional search for a bride has resulted in over twelve rejections. As his opportunities seem to be disappearing, Mohammed finds hope in wearing his late father’s lucky ring to his next “meeting” Much to his surprise, he finds himself with Laila, a bride he failed to impress before.

Karouma, (animated) dir.. Boubaker Boukhari, 12'
Karouma is a unique gift striving to break through and to leave his parent’s nest to live pursue
his dreams and live his life in its full potential.

Lest we Forget series, 24:22'
Lest We Forget is a community heritage initiative launched under the Salama Bint Hamdan Al Nahyan Foundation with a focus on archiving UAE History through Oral History and personal family photography. Image Nation Abu Dhabi’s Documentary Department has partnered with Lest We Forget to create short documentary films to capture personal oral histories of the first generation of UAE Nationals. The videos were created by the Alumni of Arab Film Studio: Lubna Bagsair and Tanya Daood.

Lest We Forget: Female Portraits, 7:04'
As part of the Lest We Forget art exhibition Image Nation has created this series of female video portraits:
Lest We Forget: Emirati Adornment
Continuing in their aim to collect vernacular and oral history, Lest We Forget has broadened their scope to include Emirati adornment. Their 2017 exhibition explores UAE citizens’ national, family and tribal identities through adornments, and these films present personal stories and histories of Emiratis through their memories of adornments.

Pearl, 3:06'
Kohl, 2:55'
Henna, 2:38'
Dagger, 3:12'
Al Mahalab, 3:06'
Bokhour, 2:21'

●●● TICKETS → http://bit.ly/2Iyhfnr
Read more