CMZ on Tour 8er Edition

Pierwsza w dziejach moto wyprawa pod auspicjami #CMZ dedykowana wyłącznie BMW e31. Ruszamy 19 kwietnia z Warszawy i niespiesznie poruszamy się w kierunku BMW Museum w Monachium. Stolica Bawarii.

#Dzień pierwszy czwartek - całkowicie poświęcony jest na dojazd do Monachium (1083 km) i zalogowanie się w miejscu pobytu. Wieczorek zapoznawszy i zajęcia kulturalno-oświatowe w podgrupach.

#Dzień drugi piątek - kiedy tylko badanie alkomatem wykaże, że samochody są już trzeźwe, udamy się kawalkadą do muzeum. Zwiedzanie muzeum, przerwa na odpoczynek i wieczorem ruszamy sprawdzić co Monachium nocą ma do zaoferowania turystom :)

#Dzień trzeci sobota - z zależności od kondycji uczestników po śniadaniu, lub po obiedzie wyruszymy do Praga (382 km), kawa na praskiej starówce, pamiątkowe zdjęcia, a wieczorem wypaśna kolacja w praskim wyszynku U Kroka.

#Dzień czwarty niedziela - niespieszny powrót (646 km) do matek, żon i kochanek..

*zastrzegam sobie prawo do selekcji aut i uczestników. Kandydat chcący wziąć udział w przygodzie winien zgłosić swój udział i przesłać krótki list motywacyjny wraz z CV swojej e31 w wiadomości prywatnej
**fochy, dąsy i kobiece pierwiastki osobowości zostawiamy w domach
***dopuszczone są załogi maksymalnie 2 osobowe
****to nie jest rajd ani wyścig, jedziemy szanując przepisy ruchu drogowego
*****jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - nie porzucamy rannych na placu boju.
******Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy ponoszą samodzielnie.
Read more