FRONT EDGE Innovation and Leadership Summit

FRONT EDGE - Innovation & Leadership Summit
Konferencja Rzeczpospolitej Kraków 16-17.04.2018
www.frontedge.eu◀

Budowanie kultury innowacji oraz nowoczesne przywództwo to największe wyzwania współczesnych organizacji biznesowych.
Kultura innowacji wpływa bezpośrednio na efektywność biznesową, czyli zasadniczy cel funkcjonowania organizacji. Budowanie kultury innowacji nie jest możliwe bez przywództwa wzrostu - nowoczesnego podejścia do zarządzania opartego na budowaniu silnych, twórczych, autonomicznych i samoorganizujących się zespołów. W nowoczesnych, innowacyjnych organizacjach lider nie jest mianowany, a staje się nim w sytuacjach wymagających przywództwa.
W czasie konferencji spotkamy się z ekspertami i praktykami z organizacji, które świadomie wdrażają i rozwijają kulturę innowacji. Będziemy dzielić się wiedzą na temat innowacji i przywództwa, dobrymi praktykami, case studies i wreszcie upadkami i porażkami, z których wynosimy najważniejsze lekcje.
Ważnym punktem wydarzenia będzie prezentacja wstępnych wyników badania kultur innowacji, przygotowanego przez zespół Freenovation.org

DLA KOGO?
☛ dla wszystkich zainteresowanych innowacyjną gospodarką i
kulturą innowacji
☛ dla decydentów i zarządzających firmami, które swą przewagę
konkurencyjną budują w oparciu o innowacje
☛ dla przedstawicieli środowisk startup’owych
☛ dla firm produktowych oraz firm rozwijających innowacje
procesowe i organizacyjne
☛ dla przedstawicieli akceleratorów i hub’ów startup’owych
☛ dla organizacji i firm, które chcą rozwijać wewnętrzne
akceleratory innowacji
☛ dla wszystkich zainteresowanych tematem przywództwa w
organizacji
☛ dla liderów, kierowników, managerów i dyrektorów organizacji
☛ dla specjalistów i managerów działów HR i talent development
☛dla naukowców, studentów i ekspertów akademickich
skupiających swoje zainteresowania badawcze wokół tematu innowacji i przywództwa

Dzień I: prelekcje eksperckie, dyskusje i debaty
Dzień II: warsztaty w czterech ścieżkach tematycznych (Leadership, Innovation Culture, Talent Development, Product Development)

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Wybrane tematy:
☛ Budowanie kultury innowacji
☛ Innowacje produktowe, organizacyjne, procesowe, projektowe,
itp.
☛ Nowoczesne przywództwo (Management 3.0)
☛ Przewodzenie vs. zarządzanie
☛ Kultura porażki i przyzwolenie na popełnianie błędów
☛ Wartości, które sprzyjają innowacji (zaufanie, odpowiedzialność,
autonomia, uczenie się, przyzwolenie na błądzenie)
☛ Zarządzanie i rozwój talentów
☛ Praca w oparciu o mocne strony
☛ Nowoczesne zarządzanie projektami (Lean Startup, Design
Thinking, Agile)
☛ Zarządzanie demokratyczne – szanse i ryzyka

CELE KONFERENCJI
- Platforma wymiany wiedzy z zakresu innowacyjności na różnych poziomach
- Rozwój teorii i dzielenie się praktyką w obszarze nowoczesnego przywództwa
- Dzielnie się wiedzą w środowisku międzynarodowym – Kraków jako europejskie centrum dobrego ekosystemu dla rozwoju innowacji
- Miejsce skupiające ekspertów-praktyków, liderów organizacji oraz naukowców i przedstawicieli środowisk rozwojowo-badawczych
- Nauka praktycznych aspektów rozwoju innowacji i przywództwa w formie interaktywnych warsztatów (dzień II)
Read more