Jesienny bazarek Fundacji Chata Zwierzaka

Bazarek trwa do 04.10 do godz. 22:00

Zasady bazarku :
1. Bazarek jest jednym ze sposobów pomocy Fundacji Chata Zwierzaka i ma on formę licytacji . Proponowaną kwotę umieszcza się pod zdjęciem licytowanego przedmiotu;
2.Każdy może podarować prezent w postaci fantu na licytację, robiąc oddzielny post.
3. Za wstawiony fant, jego opis i wysyłkę odpowiada osoba wystawiająca fant.
4. W licytacji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Małoletni mogą brać udział tylko za zgodą rodziców.
5.Walutą obowiązującą w trakcie licytacji jest złoty polski.
6. Licytujemy pełnymi złotówkami - co oznacza, że aby przebić dotychczasową ofertę trzeba zaoferować minimum złotówkę więcej za dany przedmiot.
7. Wygrywa ta osoba, która na koniec licytacji (wg czasu facebookowego) zaoferuje najwyższą kwotę; godz 22:00 (włacznie) co oznacza, że wliczana jest cała minuta po tej godzinie, aż do godz 22:01. Godz. 22:01 jest czasem po licytacji.
8. Koszt opakowania i przesyłki ponosi kupujący (fanty wysyłane będą listami poleconymi, lub paczkami w zależności od życzenia kupującego i gabarytów przesyłki wg cennika Poczty Polskiej );
9.Za fanty płacimy na konto podane w pw, które zostaną rozesłane po zakończeniu bazarku do każdej osoby, która fanty wylicytowała.
10. Za koszty wysyłki wpłacamy na podane konto przez wystawiającego fant
11. W sprawie wysyłki proszę się kontaktować z osobami, które wystawiły fant.
12. Osoby wystawiające fant wysyłają go dopiero po uiszczeniu im opłaty za pocztę oraz po sprawdzeniu, czy została dokonana zaplata za fant.
13. Przedmioty wystawiane na bazarku stanowią dary od osób fizycznych i w większości są to rzeczy używane. Jezeli na aukcji nie napisano, że jest rzecz nowa, traktować ją należy jako używaną..
14. Fanty nie odebrane w ciągu 14 dni od zakończenia edycji bazarku (nawet jeżeli zostały opłacone), lub z nieopłaconymi kosztami wysyłki zostają przekazane do kolejnej licytacji, chyba, że zostały poczynione inne ustalenia z organizatorami. To samo dotyczy braku możliwości kontaktu z osobą, która winna wszelkie zobowiązania uregulować. 15. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zakończenia bazarku na konto utworzone specjalnie na jego potrzeby

Fundacja Ochrony Zwierząt "Chata Zwierzaka"
64109018410000000133684220
Bank Zachodni WBK
ul.Rosoła 36 lok 2
02-796 Warszawa
TYTUŁ PRZELEWU: Darowizna ,bazarek . Nazwisko osoby kupującej jeśli ktoś inny robi przelew! :) np.darowizna, bazarek - Szewczyk ;)

16. Wylicytowana kwota w całości przeznaczona zostanie na działalność statutową Fundacja Chata Zwierzaka
KRS 000446676
regon : 146532169
NIP 9512371313
Nasz profil na facebooku :
https://www.facebook.com/ChataZwierzaka/

Dziękujemy i zapraszamy do wstawiania fantów oraz licytacji ♥ ♥ ♥
Read more