Konferencja Prawo i RODO

W dniu 19 kwietnia 2018 roku zapraszamy do G2A Arena na konferencję Prawo i RODO. Wydarzenie stanowi część realizowanego przez G2A Arena cyklu "Prawo i...", którego głównym celem jest przedstawienie bieżących zmian w regulacjach prawnych, dotykających najbardziej newralgicznych z gospodarczego i społecznego punktu widzenia dziedzin życia. Poszczególne edycje cyklu adresowane są zarówno do przedsiębiorców, jak i osób spoza sektora biznesowego, zainteresowanych realnymi konsekwencjami wprowadzanych nowelizacji.

Tematyka konferencji "Prawo i RODO" będzie poświęcona rozporządzeniu unijnemu o ochronie danych osobowych (RODO), zawierającemu przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. każdego przedsiębiorcę w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy i obostrzenia. Konferencja ma na celu przygotowanie osób decyzyjnych w firmach oraz pracowników na nadchodzące zmiany, aby uchronić przedsiębiorców przed karami za naruszenie przepisów. Podczas spotkania zostaną poruszone tematy takie jak: podstawowe pojęcia i informacje na temat RODO, rejestr czynności przetwarzania, pozyskiwanie i przechowywanie baz danych osobowych, obowiązki administratora danych oraz prawa jednostki po wprowadzeniu rozporządzenia.

AGENDA:
12:00-12:30 Rejestracja na Konferencję Prawo i RODO

12:30-13:30 Panel I - RODO podstawowe pojęcia i informacje. Normy i standardy w ochronie danych osobowych. Przeprowadzenie audytu obecnie stosowanych zabezpieczeń.

13:30-13:40 Przerwa kawowa

13:40-14:40 Panel II - Nowe metody pozyskiwania danych osobowych oraz przechowywanie baz danych. Uzyskiwanie pozwoleń do przetwarzania posiadanych już informacji.

14:40-14:50 Przerwa kawowa
14:50-15:50 Panel III - Obowiązki administratora danych: zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych - prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.

15:50-16:00 Przerwa kawowa

16:00-17:00 Panel IV - Praktyczne aspekty bezpieczeństwa w IT.

17:00-17:10 Przerwa kawowa

17:10-18:10 Panel V - Prawa jednostki w RODO - m.in. prawo do sprzeciwu i przeniesienia danych, prawo do bycia zapomnianym.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

Zarejestruj się na: https://prawoi-biznes-rodo.evenea.pl/
Więcej informacji na: http://prawoi.pl/rodo/
Zapraszamy!
Read more