Łódź: Diagnoza i terapia dzieci z ORM

Szkolenie: Diagnoza i terapia dzieci z ORM

Prowadząca: mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży
neurologopeda kliniczny - praktyk, wykładowca akademicki, konsultant na oddziale Neonatologicznym w zakresie wspierania funkcji pokarmowych u dzieci urodzonych przedwcześnie, współzałożyciel Ośrodka wspierania w rozwoju wcześniaków i dzieci z deficytami rozwojowymi, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 'ąę' w Płocku.

Termin: 6-7 października 2018 r.
Godziny: sobota 10:00-17:00, niedziela 9:00-14:00
Miejsce: Łódź
Koszt: 490 zł
Uczestnicy: logopedzi, neurologopedzi, specjaliści wczesnej interwencji, nauczyciele wychowania przedszkolnego

Cele szkolenia:

1. Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
2. Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji. 3. Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM.

Program szkolenia:
1. Analiza przyczyn ORM ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji prymarnych.
2. Szczegółowy opis objawów opóźnień w rozwoju komunikacji u dzieci 3-5 letnich z uwzględnieniem objawów niejęzykowych (analiza materiałów video)
3. Diagnoza dziecka z zaburzeniami komunikacji werbalnej z otoczeniem (na bazie autorskich procedur diagnostycznych:szczegółowy zakres obserwacji zachowań werbalnych i niewerbalnych, schemat prowadzenia wywiadu klinicznego, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji).
4. Techniki terapeutyczne w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej (analiza materiałów video).
5. Prezentacja filmów - studium przypadku - konstruowanie działań naprawczych.

Zgłoszenia poprzez formularz on-line:
http://bit.ly/ORM_Łódź

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016
Read more