Metody i techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniem rozwoju

Wczesna interwencja terapeutyczna. Metody i techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniem rozwoju
Terminy szkolenia: 01.12.2018 Cena: 390zł

Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70
Ogólne info:
Szczególnie zapraszamy osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów. W trakcie szkolenia uczestnicy praktycznie zapoznają się z teorią i praktyką pracy z dziećmi z trudnościami i deficytami rozwojowymi.
Program:

1. Wczesna interwencja terapeutyczna- kiedy wspieranie a kiedy interwencja
2. Podstawy psychologii rozwojowej dziecka małego:
a) rozwój psychoruchowy b) rozwój poznawczy
c) rozwój emocjonalny
d) rozwój społeczny
3. Trudności rozwojowe okresu niemowlęcego i poniemowlęcego ( zaburzenia karmienia, zaburzenia snu)
4. Wcześniactwo, wady genetyczne i upośledzenie umysłowe- charakterystyka funkcjonowania dzieci małych
5. Diagnoza dziecka- metody i narzędzia, współpraca interdyscyplinarna specjalistów
6. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
7. Diagnoza i wspomaganie rozwoju poznawczego i emocjonalno – społecznego dziecka.
8. Diagnoza i wspomaganie rozwoju komunikacji i mowy dziecka.
9. Diagnoza i wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka.
10. Analiza studium przypadku- praca warsztatowa, ćwiczenia indywidualne i grupowe.
11. Wsparcie rodziny w systemie wczesnej interwencji.
Read more