Ocena i analiza badań obrazowych kręgosłupa

Autorskie szkolenie Prowadzącego - lek. med. Rafała Staszkiewicza - spec. neurochirurgii, na podstawie ogromej wiedzy i badań obrazowych swoich pacjentów.
Szkolenie skierowane jest do studentów fizjoterapii i praktykujących fizjoterapeutów.

➡ Prowadzący: lek.med. Rafał Staszkiewicz - neurochirurg (http://med-coach.pl/2017/01/rafal-staszkiewicz/)
➡ Cena: 550 zł (udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, przerwy kawowo-deserowe, obiad w II dniu)
➡ Termin i godziny szkolenia:
03.11.2017 r. (piątek) – godz. 16:00 – 20:00
04.11.2017 r. (sobota) – godz. 8:00 – 16:00
➡ Lokalizacja: Kraków
➡ Po kursie uczestnicy otrzymują certyfikat, zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.

? Zapisy: http://med-coach.pl/events/ocena-i-analiza-badan-obrazowych-kregoslupa/
? szkolenia@med-coach.pl
? tel. 505 930 072 - Marcin

Dla chętnych uczestników kursu przygotowano znaczące zniżki na zakup wiecznej licencji przeglądarki dla obrazów medycznych RadiAnt DICOM Viewer.
? Szczegółowy program szkolenia:
Dzień I
➡ Anatomia
- Anatomia kręgosłupa, anatomia radiologiczna kręgosłupa.
- Współczesne metody obrazowania kręgosłupa (MR, TK , MR czynnościowe).
- Prawidłowy obraz radiologiczny kręgosłupa
➡Praktyka
- Ocena i nauka odczytywania poszczególnych anatomicznych obrazów kręgosłupa.

Dzień II
➡Patologia
- Choroby zapalne kręgosłupa
- Urazy kręgosłupa – obrazowanie, techniki obrazowania, rozpoznanie na podstawie obrazów radiologicznych.
- Wady wrodzone
- Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa.
- Onkologia kręgosłupa
➡Warsztat
- Ocena i interpretacja przygotowanych przez Kursantów badań obrazowych
Read more