Ołtarz Zmarłych poświęcony Fridzie Kahlo

OŁTARZ ZMARŁYCH POŚWIĘCONY FRIDZIE KAHLO

Podobnie jak w Polsce, Dzień Zmarłych jest jedną z najważniejszych uroczystości w Meksyku. 2 listopada Meksykanie czczą pamięć swoich zmarłych. Elementem najbardziej charakterystycznym dla Dnia Zmarłych w Meksyku są ołtarze z ofiarami.

Uroczystości te, jedyne w swoim rodzaju na świecie, zostały uznane w roku 2003 za arcydzieło Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO, Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Edukacji, Nauki i Kultury.

Tak jak w poprzednich latach, Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Sztuki Ludowej w Meksyku (MAP) oraz Ambasada Meksyku w Polsce łączą siły, aby zbudować Ołtarz Zmarłych. W tym roku będzie on dedykowany Fridzie Kahlo.

Ołtarz Zmarłych – inauguracja – 3 listopada, godz. 18.00 w Muzeum Etnograficznym w Warszawie
Wstęp wolny.

Po inauguracji, Ołtarz stanie się częścią wystawy stałej „Zwykłe-Niezwykłe”, która opowiada o historii Muzeum i jego współpracy z różnymi instytucjami. Będzie można go podziwiać przez najbliższe miesiące.
//
ALTAR DE MUERTOS DEDICADO A FRIDA KAHLO

Al igual que en Polonia, el Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes en México. El 2 de noviembre los mexicanos honran la memoria de sus muertos con mucho color y platillos tradicionales. El elemento más representativo de la festividad de Día de Muertos en México son los altares y ofrendas.

Este festejo único en el mundo es considerado una Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), desde finales del 2003.

Como en los últimos años, el Museo Etnográfico de Varsovia, el Museo de Arte Popular (MAP) y la Embajada de México en Polonia suman esfuerzos para la instalación del tradicional Altar de Muertos que este año será dedicado a Frida Kahlo.

Apertura del Altar de Muertos – 3 de noviembre en el Museo Etnográfico de Varsovia .
Entrada es gratuita.
Read more