Psychologia, medycyna i prawo w zawodach niebezpiecznych - konferencja

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Kryminalistyk, pielęgniarka, górnik, kierowca i kaskader – co łączy te zawody? Trudne i często niebezpieczne warunki pracy, wymagające szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Podczas trzeciej edycji konferencji psychologowie oraz prawnicy będą dyskutować o wzajemnej współpracy w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa oraz orzecznictwa w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

Udział w konferencji jest płatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym i biernym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
https://swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16836-psychologia-medycyna-i-prawo-w-zawodach-trudnych-i-niebezpiecznych#formularz

Zgłoszenia udziału czynnego przyjmowane będą do 28 lutego 2018 r.
Zgłoszenia udziału biernego przyjmowane będą do 30 kwietnia 2018 r.

O KONFERENCJI

Konferencja, która odbędzie się 7 – 8 czerwca 2018 r., podtrzymuje interdyscyplinarny charakter. Jej problematyka koncentruje się na współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa, a także orzecznictwa w zawodach wymagających szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych.

Dotyczy to tych sfer działalności człowieka, w których aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o życiu i bezpieczeństwie innych. Jest to znakomite forum do ustalenia wzajemnych zasad współpracy określonej przepisami prawa w naszym kraju.

W ramach konferencji proponujemy: wykłady inaugurujące każdy dzień, wystąpienia znanych i zasłużonych przedstawicieli zawodów medycznych, psychologów, prawników oraz innych zawodów trudnych i niebezpiecznych, prezentacje referatów i raportów z badań w sesjach tematycznych, sesję plakatową oraz spotkania w kuluarach.

– Trzecia edycja konferencji ma ukazać wieloaspektowość i powszechność zawodów trudnych i niebezpiecznych, a zarazem konieczność współpracy środowisk psychologicznych, medycznych i prawniczych. Udział w konferencji wezmą goście specjalni, osoby znane i szanowane, które każdego dnia stykają się z przedstawicielami zawodów trudnych i niebezpiecznych. To znakomita okazja na integrację środowiska oraz wymianę wiedzy i doświadczeń – podkreśla mgr Agnieszka Szydełko, psycholog, prawnik (aplikant adwokacki), przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Adresaci konferencji

- lekarze, psycholodzy i prawnicy, zajmujący się medycyną i psychologią pracy, w tym specjaliści z zakresu psychologii i medycyny transportu,

- specjaliści z Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,

- pracownicy Specjalistycznych Poradni Lekarskich i Psychologicznych i (zarówno cywilnych, jak i wojskowych),

- pracownicy uczelni i instytutów naukowych zajmujących się problematyką sprawności psychofizjologicznej oraz wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną nauki,

- osoby zainteresowane czynnikami ryzyka zawodowego w zawodach szczególnie niebezpiecznych, w tym specjaliści z zakresu ergonomii, prawa, etyki i gerontologii.

Proponowany zakres tematyczny konferencji

- Specyfika wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych – aspekt medyczny, psychologiczny i prawny.

- Problemy diagnozowania przydatności do zawodów trudnych i niebezpiecznych – zagadnienia współpracy orzeczniczej psychologów, lekarzy oraz prawników.

- Przejściowe oraz trwałe niedyspozycje, istotne w zawodach trudnych i niebezpiecznych, w tym medyczne i psychologiczne ograniczenia i bariery aktywności zawodowej – krótkotrwałe i przewlekłe konsekwencje stresu pracy.

- Podstawy prawne ochrony i bezpieczeństwa pracy.

- Zagadnienia etyczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

- Współczesne narzędzia pomiaru psychologicznego i psychofizjologicznego.
PROGRAM

I DZIEŃ – wystąpienia zaproszonych gości-specjalistów

II DZIEŃ – sesja plakatowa, prelekcje pracowników naukowych, doktorantów i studentów

Szczegółowy program pojawi się już wkrótce.

Komitet naukowy

- Prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, ŚUM – Przewodniczący
- Dr hab. n. hum. prof. USWPS Zofia Dołęga – Uniwersytet SWPS
- Prof. dr hab. n. hum. Augustyn Bańka – Uniwersytet SWPS
- Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska – ŚUM
- Dr hab. n. hum. prof. USWPS Ryszard Studenski – Uniwersytet SWPS
- Doc. Sylva Bártlová – Uniwersytet Bohemia (Czechy)
- Dr n. hum. Ryszard Cibor – GPE Psychotronics
- Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska – ŚUM
- Dr hab. n. hum. Danuta Rode – Uniwersytet SWPS
- Dr hab. n. hum. Marek Leśniak – Uniwersytet SWPS
- Dr hab. n. med. Renata Złotkowska – ŚUM
- Dr n. hum. Halina Kulik – ŚUM
- Dr n. med. Anna Brzęk, ŚUM
- Dr n. o k. fiz. Andrzej Knapik – ŚUM

Komitet organizacyjny

- Mgr Agnieszka Szydełko – Przewodnicząca komitetu
- Mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska – Uniwersytet SWPS
- Mgr Aleksander Korchut – GPE Psychotronics
- Mgr Monika Bazan – Uniwersytet SWPS
- Mgr Aneta Trzcińska – SUM
- Mgr Anna Gruca – Uniwersytet SWPS
- Mgr Łukasz Dąbrowski – Uniwersytet SWPS

Termin i miejsce

7 – 8 czerwca 2018 r.
Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9

Więcej informacji:
https://swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16836-psychologia-medycyna-i-prawo-w-zawodach-trudnych-i-niebezpiecznych

Zapraszamy! :)
Read more