Pszczyńskie psy - niekończąca się bezdomność.

Kontakt
782 241 515 / 782 341 515
fundacja@zwierzeca-arkadia.org

Porzucone, skrzywdzone, przerażone… trafiają tu z łapanki, interwencji, wypadku...


Punkt zatrzymań psów – 20 „miejscówek” w kojcach z budami, i ta magiczna liczba, która nie może zostać przekroczona! Kiedy tak się stanie – transport – wywóz...
Na początku dwie dziewczyny Ola i Klaudia jako Pszczyńskie Psiaki, teraz, od 2012 roku Fundacja Zwierzęca Arkadia – kilka par rąk zarażonych desperackim działaniem o zmianę losu bezdomnych zwierząt. Codziennie karmimy, wyprowadzamy na spacery, leczymy, ogłaszamy, szukamy dobrych sprawdzonych domów, kastracje/sterylizacje, czipowanie – tak działamy pokonując każdego dnia presję czasu.Udaje nam się to wszystko realizować dzięki pomocy i wsparciu dobrych ludzi, którzy nam ufają dodając sił i zapału.

"Myślisz pewnie, że bezdomność to tylko brak dachu nad głową... ale bezdomność to także powracająca uparcie myśl, że żadnego miejsca na świecie nie można nazwać swoim".. .
Dla nich chcemy to zmienić, poznajcie naszych podopiecznych razem i każdego osobno z imienia, charakteru, przeżyć… to cudowne psiaki zasługujące na nowe, lepsze życie!

PSIAKI MOŻNA WSPOMÓC JAKĄKOLWIEK, NAWET NAJDROBNIEJSZĄ WPŁATĄ NA KONTO:

Fundacja „Zwierzęca Arkadia”

BOŚ BANK

KONTO GŁÓWNE 33 1540 1128 2081 9100 7566 0001paypal: fundacja@zwierzeca-arkadia.org

***Abandoned, hurt, frightened ... get in here with a round-up, intervention, accidents ..

Point detention dogs - 20 "spots" in the pens with huts, and the magic number, which may not be exceeded! When this happens - export out
At the beginning the two girls Ola and Klaudia as Pszczyna Psiaki, now, since 2012 Animal Foundation Arcadia - several pairs of hands infected desperate action to change the fate of homeless animals. Every day we feed them, walk the dogs, treat, announce, we are looking for good tested homes , castration / sterilization, Chipiring - so we work against the pressure of time each day, with the motto in our heads "While fighting, you're the winner." We are able to realize all of this with the help
and support of the good people who trust us adding strength and fervor.

"You might think is only the lack of a roof over his head ... but homelessness is also a recurring stubbornly thought that nothing in the world can not be called his own" ...
For them, we want to change it, get to know our children together and each one with a name, character, experience ... wonderful dogs deserve a new and better life!

ANY dogs can be helped, even the smallest payment on account
Foundation "Animal Arcadia"

BOS BANK

KEY ACCOUNT PL 33 1540 1128 2081 9100 7566 0001paypal: fundacja@zwierzeca-arkadia.org***

Można nas także wspierać poprzez portal siepomaga.pl:
http://www.siepomaga.pl/f/fza


Wirtualne adopcje Fundacji Zwierzęca Arkadia - zapraszamy!!!!
http://wirtualneadopcje.ablog.pl/

Link ze zdjęciami wspólny
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.390502794348322.87912.383535881711680&type=3

Linki do eventów:

KAPSEL:
https://www.facebook.com/events/634242790046673/
GŁUSZEK:
https://www.facebook.com/events/458321947663218/458323190996427/
FILA:
https://www.facebook.com/events/421061334751502/
DROPEK:
https://www.facebook.com/events/102805470062847/
GANDALF:
https://www.facebook.com/events/896119267120182/
FIGA:
https://www.facebook.com/events/979212772103069/
CHOCAPIC:
https://www.facebook.com/events/1442969562667019/
LEO:
https://www.facebook.com/events/386131691586024/
AGAT:
https://www.facebook.com/events/374693556066435/
LEJLA:
https://www.facebook.com/events/459985630842771/permalink/459986910842643/
BIAŁA I KARMELKA:
https://www.facebook.com/events/1641867019383650/
DANTE:
https://www.facebook.com/events/1677022659183710/
TARO:
https://www.facebook.com/events/894032443981106/
BELLA (w typie ON-ka)
https://www.facebook.com/events/1561672570745336/?ref=notif¬if_t=plan_user_joined
FAJEREK w hotelu
https://www.facebook.com/events/766711956715965/?source=1
POWER
https://www.facebook.com/events/835611949814504/?source=1
GULIWER
https://www.facebook.com/events/583708111733477/
NELA:
https://www.facebook.com/events/1518194948424130/?context=create&previousaction=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=836890820#
STARY ONek: w domu
https://www.facebook.com/events/711861588901309/?context=create&previousaction=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=3222801457#
NEMO:
https://www.facebook.com/events/355188357991217/?context=create&previousaction=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=3866391652#
GOLDEN:https://www.facebook.com/events/1527777237434520/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=3370513540
DUO w DT
https://www.facebook.com/events/687979397960378/687980044626980/?comment_id=687983454626639¬if_t=like
AMIGO w domu
https://www.facebook.com/events/278230022367082/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49
FLOREK:
https://www.facebook.com/events/428575117285517/?ref_newsfeed_story_type=regular
HADES:
https://www.facebook.com/events/427628910712065/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49
FARCIK w dt
https://www.facebook.com/events/179166302277137/
GAPA W DT
https://www.facebook.com/events/202234266619954/
STADO
http://www.facebook.com/events/130389583810683/

W HOTELACH:

SPRINTER
https://www.facebook.com/events/1487091781551823/?source=1
AMON:
https://www.facebook.com/events/711713805590964/?context=create&previousaction=create&source=49&sid_create=338687843#
BERNARDYN: w hotelu
https://www.facebook.com/events/962999737084418/
GAMA - ON-ka z guzem
https://www.facebook.com/events/1537745556505912/?context=create&previousaction=create&ref=1&source=49&sid_create=542892837
MEGI i TELMA w hotelu
https://www.facebook.com/events/918636484814153/?source=1
CHIPS:w DT
https://www.facebook.com/events/789784274434828/?context=create&previousaction=create&source=49&sid_create=1775754525#
STARUSZEK PRZYWIĄZANY DO BRAMY w DT
https://www.facebook.com/events/1467313400159000/?source=1
LUCEK:
https://www.facebook.com/events/700673280025200/
AGRI
https://www.facebook.com/events/586482878101806/?notif_t=plan_user_joined
CHARLIE PORZUCONY W LESIE BIALO RUDE NIESZCZESCIE
https://www.facebook.com/events/390580787734959/
EDZIO w hotelu
http://www.facebook.com/events/303097026431273/
ZIRA w hoteliku na szkoleniu
https://www.facebook.com/events/307458102756990/
BORYS w hotelu
https://www.facebook.com/events/569941806442564/
KIEŁ w hotelu
https://www.facebook.com/events/1405616509654160/?fref=ts
GOYA w hotelu
http://www.facebook.com/events/258654277577695/
KOREK w hotelu
https://www.facebook.com/events/562140387171331/
SZELIK w hotelu
https://www.facebook.com/events/165776136930124/
KOMAR w hotelu
https://www.facebook.com/events/553595598015610/
FARAON w hotelu
https://www.facebook.com/events/442399472523955/
TARGET ZNÓW W HOTELU
powtórka eventu https://www.facebook.com/events/724304650917395/
https://www.facebook.com/events/372049586240634/
W NOWYM DOMU:

KAJTEK:
https://www.facebook.com/events/617076295103121/
SZCZENIAK:
https://www.facebook.com/events/276300332579322/?context=create&previousaction=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=2987349168
GAJA: w domu
https://www.facebook.com/events/707028112714799/?context=create&previousaction=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=956341885#
TEDI:
https://www.facebook.com/events/388239391338961/?ref_dashboard_filter=hosting
GOLDI psie dziecko za kratami W DT
https://www.facebook.com/events/1396391113956988/
PAKO:
https://www.facebook.com/events/791225574290778/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
LUNA: w domu
https://www.facebook.com/events/838821276160797/?context=create&previousaction=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=1177403045#
CHILII:
https://www.facebook.com/events/1442393202701763/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49
ROXI w domu
https://www.facebook.com/events/429646627184438/?ref_newsfeed_story_type=regular&source=1
FIDO:
https://www.facebook.com/events/776932442397376/
LUSIA:
https://www.facebook.com/events/357250107760522/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49
NUKA:
https://www.facebook.com/events/796029783808500/
GERARD
https://www.facebook.com/events/140417039488771/
BANDOS
https://www.facebook.com/events/587832207930999/
JAMBO siłacz
nowy event https://www.facebook.com/events/351815591646677/?source=1
https://www.facebook.com/events/351815591646677/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
RUDI W DOMU
powtórka eventu https://www.facebook.com/events/702434183118012/
http://www.facebook.com/events/354120878030507/
TASZA: w domu
https://www.facebook.com/events/483020098504249/?context=create&previousaction=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=3935470615#
ROK: w domu
https://www.facebook.com/events/1505739419681072/?context=create&previousaction=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=853491190#
HARLEM:
https://www.facebook.com/events/1408151309462137/?ref_newsfeed_story_type=regular&source=1
PRZERAŻONY PSIAK:
https://www.facebook.com/events/293149307527282/?source=1
MAX:
https://www.facebook.com/events/695443840512652/?source=1
MAŁY:
https://www.facebook.com/events/819043564814772/?context=create&previousaction=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=4058942506#
HOLLY: https://www.facebook.com/events/910835228943101/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49
HARLEM
TRIKOLOROWA SUNIA:
https://www.facebook.com/events/1444216482505842/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49
MASZA:
https://www.facebook.com/events/739349922798958/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49
BENY- SZORSTEK
https://www.facebook.com/events/565135236879462/
SOŁA I NIL - szczeniaki
https://www.facebook.com/events/693885753987089/?ref=5
OSKAR w hotelu
https://www.facebook.com/events/439014076241609/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49
MANGO
https://www.facebook.com/events/578238892215571/
FLAFI
https://www.facebook.com/events/249444785240735/?source=1
ALMA w domu
https://www.facebook.com/events/746590542034440/
FENDI:
https://www.facebook.com/events/1527516317476076/1540454376182270/?ref=notif¬if_t=plan_mall_activity
REKSIO
https://www.facebook.com/events/387105604732371/
ŚLICZNA OWCZARKA w domu:
https://www.facebook.com/events/234572410071519/235848449943915/?notif_t=like
CARMEN w domu
https://www.facebook.com/events/186026938261269/
OSKAR w hotelu
https://www.facebook.com/events/587234341368473/?notif_t=plan_user_joined
CUKIEREK wyrzucony pod Biedronką W DT
https://www.facebook.com/events/1397769100491937/
RUDY MA DOM
http://www.facebook.com/events/154507654703406/
GOLIAT MA DOM
https://www.facebook.com/events/121594894658831/
KUREK MA DOM
https://www.facebook.com/events/152850144893426/
ŁATKA I PUSZEK W NOWYCH DOMACH
https://www.facebook.com/events/629625010428814/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming
RINO MA DOM
https://www.facebook.com/events/640383182673006/?fref=ts
PEPSI 3 m-ce przywiązana do szklarni W DOMU!
https://www.facebook.com/events/499513740160843/?source=1
KSIĘCIUNIO młodzik w typie labka
https://www.facebook.com/events/679549465421854/
PINESKA sunia 8 m-cy WE WSPANIAŁYM DOMU!
https://www.facebook.com/events/1449397038627185/
TAJFUN
https://www.facebook.com/events/1416989708512677/
JAMNIŚ FELUŚ ma dom!
https://www.facebook.com/events/560241770722862/
NIETOPEREK ma dom!
https://www.facebook.com/events/141214919417903/
SUNIA BABUNIA PEREŁKA MA DOM!
https://www.facebook.com/events/255181004635299/
BARBIE MA DOM
https://www.facebook.com/events/400452460070101/
GROSZEK
https://www.facebook.com/events/311525985630055/
ASHE
http://www.facebook.com/events/221529351321870/
FIFI I FEST w domu
http://www.facebook.com/events/589385011075357/
HULA ma dom!
https://www.facebook.com/events/427624097307610/
SAGA ma dom
https://www.facebook.com/events/305149646253623/
FELIKS W DOMU!
https://www.facebook.com/events/542267179153527/
CHANEL w domu :)
http://www.facebook.com/events/485806061479526/
MIXI W DOMU!
https://www.facebook.com/events/417325228363177/
COCA w domu :)
http://www.facebook.com/events/277183922411807/
SALEM w domu :)
https://www.facebook.com/events/125262264310557/
GIZMO ma dom!!!!
https://www.facebook.com/events/540122169350140/
PRINCESKA w domu :)
https://www.facebook.com/events/543360759021857/
TRISZKA w domu :)
http://www.facebook.com/events/414030555346153/
MEGI W NOWYM DOMKU!
https://www.facebook.com/events/194422790754958/
BAKSIO W TYPIE PON-a w domu
https://www.facebook.com/events/178316682373720/
CZEKOLADEK w typie labka w domu
https://www.facebook.com/events/549219758486505/
SONIA z guzem w DT
https://www.facebook.com/events/1382031395374416/
PIEROT W DOMU
http://www.facebook.com/events/620837301276036/
SZOGUN w domu
https://www.facebook.com/events/336391719827725/
ZULA MA DOM!!!
https://www.facebook.com/events/204135716431265/
HARRY W DOMU
https://www.facebook.com/events/396019423843134/
LISICZKA w dt
https://www.facebook.com/events/163053607200190/
BOBI w domu
https://www.facebook.com/events/176406029200953/
IBIZA ma dom!
http://www.facebook.com/events/495989840463060/
ŚRUTEK w domu :)
http://www.facebook.com/events/538953886136787/
mały MISIU:
https://www.facebook.com/events/744092695604168/
NUKA w domu!
https://www.facebook.com/events/439036949539964/
DIANA spanielka ma dom!
https://www.facebook.com/events/183789965157981/
MŁODZIUTKI MALTANIEC W DOMU!!!!
https://www.facebook.com/events/1423728807845017/
WADER:
https://www.facebook.com/events/178098589046699/
UZDA MA DOM!!!!
https://www.facebook.com/events/580973728629147/
HEKTOR w domu!
https://www.facebook.com/events/645137162163922/
GAYA w domu!
http://www.facebook.com/events/148033065355074/DZIĘKI NAM ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELI:

EMIL:
https://www.facebook.com/events/1621528208134201/
STARUSZEK BOLUŚ wrócił do właścicieli
https://www.facebook.com/events/641088512689713/?ref=notif¬if_t=plan_user_joined
GUCIO wrócił do opiekunów
https://www.facebook.com/events/162092814000862/
ADOPCJE POZA NAMI:

CZARUŚ:
https://www.facebook.com/events/928259543893476/
KROPKA:
https://www.facebook.com/events/1501157300146519/?context=create&previousaction=create&source=49&sid_create=847851045#
DEX:
https://www.facebook.com/events/728928830516758/?context=create&previousaction=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=278719243#
AXEL:
https://www.facebook.com/events/781716365213446/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49&sid_create=1780995593#
TAJGA
https://www.facebook.com/events/573279989419348/?ref=2&ref_dashboard_filter=upcoming
BEZA
http://www.facebook.com/events/229931117152572/
WILCZEK
http://www.facebook.com/events/375192792512255/
CHUCK
http://www.facebook.com/events/489952704402976/
PARÓWEK
https://www.facebook.com/events/453823344688579/
MINI WILCZEK WOLFIK
https://www.facebook.com/events/111329919070132/
DROPEK
https://www.facebook.com/events/469166679841924/
JOREK
https://www.facebook.com/events/437192396369640/
MISTI
https://www.facebook.com/events/1384885405066566/
MANGO
https://www.facebook.com/events/578238892215571/

ZOSTAŁYŚMY POPROSZONE O POMOC:

MEA:
https://www.facebook.com/events/1461979400721071/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

HERMES:
https://www.facebook.com/events/868081159887044/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49
ZA TM [*]

KLEKS w hotelu
https://www.facebook.com/events/392414807560446/
GIZA w hotelu
https://www.facebook.com/events/389490211174109/
SASZA:
https://www.facebook.com/events/946702705351921/
HELA:
POŁAMANA HELA [*]
https://www.facebook.com/events/629256427128502/
NESQUIK w hotelu
https://www.facebook.com/events/525650860880057/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
DZIADUNIO HAZEL [*]
https://www.facebook.com/events/465973316821972/
GREY [*]
http://www.facebook.com/events/490178151062068/
IKAR [*]
https://www.facebook.com/events/238968506210179/
DORIAN DZIADZIO odszedł za TM :(
https://www.facebook.com/events/521730827917593/
NANGA [*]
https://www.facebook.com/events/377455849002231/
BRUNO [*]
https://www.facebook.com/events/500135496672079/Kontakt
782 241 515 / 782 341 515
fundacja@zwierzeca-arkadia.org


Tylko dzięki pomocy dobrych ludzi możemy sprawiać, że losy takich skrzywdzonych zwierząt są lepsze, że psy, które nie miały nikogo czują, że maja nas - wszystkich zwierzolubów do pomocy!
http://www.facebook.com/ZwierzecaArkadia
Read more