Rzeszów: Metoda Strukturalna; Karty Oceny Czytania i Pisania

Szkolenie: Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu.

Prowadzący:
dr Joanna Guzik-Iwińska
autorka Metody Strukturalnej, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychopedagogiki, wykładowca akademicki, doradca metodyczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się diagnozą i terapią uczniów z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii psychopedagogicznej.

Termin: 15 kwietnia 2018 r.
Lokalizacja: Rzeszów, Centrum konferencyjne HETMAN, ul. Langiewicza 29A
Godziny: 9.00 - 16:00 (8 godzin dydaktycznych)
Koszt: 370 zł
Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do osób posiadających operatywną wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej ─ nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

Program szkolenia: Pojęcie czytania i pisania w Metodzie Strukturalnej.
Uwarunkowania procesu nabywania umiejętności czytania i pisania.
Narzędzia diagnostyczne Metody Strukturalnej – Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP.
Narzędzia terapeutyczne Metody Strukturalnej – ćwiczenia do nauki czytania i pisania.
Konstruowanie programu nauki/ terapii z wykorzystaniem Metody Strukturalnej w oparciu o diagnozę z wykorzystaniem KOCP.
Podsumowanie szkolenia.

Zgłoszenia przez formularz online:
http://bit.ly/KOCP_Rzeszów


Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016
Read more