Samouszkodzenia - diagnoza i terapia

Samouszkodzenia - diagnoza i terapia
Terminy szkolenia: 20.10.2018 Cena: 390zł
Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70
Ogólne info:
Szkolenie skierowane jest do terapeutów, wychowawców, pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, oraz studentów ostatnich lat kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja.
Program:

1. Zjawisko samookaleczenia się.
2. Definicja samouszkodzenia.
3. Samouszkodzenia w kontekście innych zachowań szkodliwych dla zdrowia.
4. Samouszkodzenia a somatyczne przejawy uczuć.
5. Samouszkodzenia a zaburzenia pozorowane.
6. Samouszkodzenia a zachowania destrukcyjne.
7. Samouszkodzenia a „udoskonalanie ciała”. 8. Samozniszczenie.
9. Zaburzenia osobowości i tendencje do samookaleczeń.
10. Rodzaje samouszkodzeń.
11. Zachowania autoagresywne a seksualność człowieka.
12. Samouszkodzenia u osób niepełnosprawnych.
13. Źródła i funkcje samouszkodzeń.
14. Funkcje samouszkodzeń związane z radzeniem sobie z emocjami. Regulacja napięcia i lęku. Radzenie sobie ze złością i gniewem. Unikanie. Zogniskowanie bólu.
15. Funkcje samouszkodzeń związane z regulacją JA. Poczucie autonomii i kontroli. Radzenie sobie z dysocjacją i depersonalizacją.
16. Funkcje samouszkodzeń związane z radzeniem sobie z własnymi doświadczeniami. Wyrażanie wobec siebie własnych doświadczeń. Ponowne przezywanie urazu.
17. Funkcje samouszkodzeń związane z karaniem własnej osoby i byciem ofiarą. Karanie się . Oczyszczenie. Karanie prześladowcy. Radzenie sobie z dezorientacją sferze seksualnej.
18. Funkcje samouszkodzeń związane z relacjami z ludźmi. Komunikacja. Karanie innych. Wywieranie wpływu na zachowanie innych.
19. Konfrontacja z przyczynami samouszkodzeń.
20. Pomoc psychologiczna osobom samouszkadzającym się.
21. Leczenie psychiatryczne.
22. Zapobieganie samouszkodzeniom.
Read more