Skrzynka Domni—Bezdomni 2017-2018

Celem Skrzynki Domni—Bezdomni jest ułatwienie osobom bez domu wychodzenia z bezdomności, a także pomoc w realizacji podstawowych potrzeb na drodze do życiowej stabilizacji.

Projekt powraca za sprawą studentek i studentów pedagogiki, etnologii, pracy socjalnej, socjologii i medycyny oraz koordynatorów z poszczególnych jednostek Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynatorem projektu Skrzynka Domni—Bezdomni w Łodzi jest Małgorzata Kostrzyńska, telefon kontaktowy 607 404 257.

W wydarzeniu publikujemy nowe karty (listy) z potrzebami osób, które biorą udział w pierwszej, po reaktywacji projektu, odsłonie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!
Read more