Ślōnzŏk Rajzuje: We lodowyj pułapce

Pomijajōnc ôstatni dni prziszykŏwań do ekspedycyje, to przigody zaczōły sie już we Pyrzowicach... Jak my wkōńcu wylōndowali na Islandyji uznołech, że piyrszo noc spyndzã we namiocie kole lotniska. Potym rano my sie trefili ze kamratami, kierzi przilecieli w nocy inkszym fligrym, wynajyni my auta i zaczyni my rajza po zachodnij Islandyji. Po 3 dniach dotarli my do portu, kaj już czekoł na nŏs jacht. Rajza bez Ôcean Arktyczny, jak na ucieczka przed sztormym, szła całkiym spokojnie, ale jak sie ôkŏzało nojgorsze bōło dziepro przed nami - 18 godzin walki z lodym... Jak to wyglōndało? Wpadnijcie do Halo Rybnik a sie wszyjstkigo dowiycie ;)

Jeszczeście niy sōm przekōnani eli warto prziść? To co powiycie na hereszt na Grinlandyji, połōw dorsza, wyspa bez nazwy, brak słodkij wody na oceanie, wyspa Grimsey, nojwiynkszy wodospad Europy, gorki źrōdła we jaskini na styku płyt tektonicznych, tydniowy autostop, helikopterostop, pola lawy, abo Wyspy Ôwcze? Ô tym wszyjstkim Wōm ôpowiym!

Zaprŏszōm na swoja prezyntacyjo, Patryk Świtała - Ślōnzŏk rajzuje
https://www.facebook.com/slonzokrajzuje/
Read more