Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji

Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (Mindfulness-Based Cognitive Therapy)
Terminy szkolenia: 15.12.2018 Cena: 390zł

Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70
Ogólne info:
Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, personelu medycznego, pedagogów etc. pracujących z osobami cierpiącymi na depresję.
Program:
1. Zaburzenia depresyjne- diagnoza i modele leczenia.
2. Podstawy teoretyczne MCBT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Zastosowanie terapii MCBT w praktyce klinicznej i jej skuteczność.
3. Struktura programu terapeutycznego MCBT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) w leczeniu depresji. Wskazania do uczestnictwa w programie terapeutycznym.
4. Program sesji terapeutycznych MCBT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) w leczeniu depresji:
a) omówienie programu, założeń, planu poszczególnych sesji terapeutycznych
b) praktyczny warsztat ćwiczeń poszczególnych sesji terapeutycznych (m.in. praktyka uważności, ćwiczenia z myślami i uczuciami, ćwiczenia z wykorzystaniem medytacji, ćwiczenia oparte na technikach terapii poznawczej).
c) praktyczny warsztat zadań domowych pacjenta, omawianie kart zadań domowych pacjenta
d) zakończenie programu MCBT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) w leczeniu depresji.
5. Analiza studium przypadku.
Read more