Compensa Polska

Edit this place
Kim jesteśmy?
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group działają na polskim rynku od 1990 roku, wciąż rozwijając swoją ofertę, standardy obsługi i sieć sprzedaży, chcąc wyprzedzać oczekiwania rosnącej liczby Klientów. Jesteśmy częścią koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej

Zasady obecności Compensy na Facebooku:
Nasz fanpage ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny. Jego celem jest przekazanie informacji dotyczących działalności ubezpieczeniowej Compensy oraz tematów powiązanych.

Ze względu na obowiązujące regulacje prawne, w tym konieczność zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej oraz zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wszelkie reklamacje, skargi, zażalenia czy kwestie związane bezpośrednio z obsługą polis (likwidacja szkód, wypowiedzenia umów itp.) nie są obsługiwane za pomocą Facebooka.

Compensa dla ww. celów przewidziała sposoby, które zostały szczegółowo przedstawione pod poniższymi linkami i gwarantują zachowanie poufności tajemnicy ubezpieczeniowej, w tym danych osobowych:
- zgłaszanie szkód i roszczeń: http://www.compensa.pl/likwidacja-szkod/,
- składania skarg i reklamacji: http://www.compensa.pl/kontakt/#acc1-61,
- obsługa polis: http://www.compensa.pl/strefa-klienta/obsluga-ubezpieczen/#c279
Compensa nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tajemnicy ubezpieczeniowej, w tym danych osobowych, w przypadku przesyłania ich innymi metodami niż wskazane powyżej.

Netykieta fanpage’a:
1. Uprzejmie prosimy o niepublikowanie treści, które mogą być uznane za obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne czy uznawane za spam.
2. Bardzo prosimy o niepodszywanie się pod innych użytkowników czy też inne podmioty komercyjne.
3. Bardzo prosimy o rozsądne korzystanie z mediów społecznościowych, zwłaszcza w odniesieniu do publikacji własnych danych osobowych. Zależy nam na bezpieczeństwie naszych Fanów, stąd przestrzegamy przed udostępnianiem danych osobowych.

Dowiedź się więcej o nas:
Jeśli jesteś zainteresowany nami, naszą ofertą i działalnością, zapraszamy Cię do kontaktu z nami: http://www.compensa.pl/.

Informacje dodatkowe:
Fanpage Compensy na Facebooku obsługiwany jest przez Mobberry, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Andrzeja Munka 3; 01-529 Warszawa , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413131, posiadająca REGON 14587067400000, numer NIP 5272674258 działający na zlecenie Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
Read more