Psihodrama i transakciona analiza: Iskustvena radionica

Da li vam se dešava kao da uvek spašavate u odnosima sa drugima, ili kao da uvek napadate, a možda i kao da ste uvek napadani? Imate brige ili nedoumice koje vas muče na svakodnevnom nivou, a ne znate kome da se obratite, i da li vam treba terapija ili savetovanje? Ova radionica vam može pružiti odgovore za kojim tragate!

Radionica je zamišljena kao iskustvena grupa gde zainteresovani mogu podeliti svoja iskustva u odnosu na uloge koje biraju da igraju u životu. Nakon toga, zajedno ćemo, primenom akcionih metoda, proraditi i razumeti podeljena iskustva, te naučiti nešto o sebi, ali i o drugima. Zajedno možemo da naučimo koje uloge igramo, kako da prepoznamo kada ulazimo u igru i kako da izađemo iz nje. Upoznaćete se sa osnovim tehnikama psihodrame i transakcione analize i uživo videti kako se u grupi odigravaju svakidašnji životni problemi. Uvod od 30 minuta je predviđen za upoznavanje sa teorijom. 80 minuta je praktičan rad u kome učesnici mogu doživeti klasičnu psihodramsku situaciji i raditi na nečemu što ih zanima. Poslednjih 10 minuta je za pitanja.

Ksenija Roganović i Marija Marinković su diplomirani psiholozi i osim kliničke prakse, nekoliko godina unazad se bave psihoterapijom i savetovanjem: psihodramom i transakcionom analizom. Obe imaju dozvolu za rad i pod redovnom su supervizijom.

Cena: 700 RSD
U cenu svih Share Square časova uključeno je i neograničeno kafe, čajeva, mafina i vafla.

Morate se prijaviti putem sledećeg linka kako biste rezervisali sebi mesto na radionici: https://sharesqua.rs/class/5abe6e6093154446efbd4423
Read more