ZAMA Barcelona

Martial Arts School Carrer del Pistó 3, Barcelona, Spain View on Facebook
Send message to page
Edit this place
L'Acadèmia Zirger d'Arts Marcials està dedicada a l'ensenyament d'arts marcials de diferent procedència sota el paraigües filosòfic del Jeet Kune Do.

Seguint els principis de Shawn Zirger, fundador i instructor en cap de l'Acadèmia Zirger a Toronto, en Joan i la Laura han portat ara a Barcelona els valors integrals de respecte, comunitat i creixement personal a través de les arts marcials combatives.


Zirger Academy of Martial Arts is dedicated to teaching martial arts of different origins under the philosophic umbrella of Jeet Kune Do.

Following the principles of Shawn Zirger, founder and head instructor of Zirger Academy in Toronto, Joan and Laura are now bringing the values of respect, community and personal growth through these combative arts.

Working hours

Monday
18:30 - 20:00
Friday
18:30 - 20:00
Read more
Events near ZAMA Barcelona