Feministisk Festival 2018!

Välkomna på Sveriges största feministiska gratisarrangemang! Feministisk festival 2018 äger rum den 1–3 Juni. Hela programmet hittar du inom kort på www.feministiskfestival.se/festivalprogram

För femte året i rad samlas över 70 gräsrotsorganisationer, partier, kulturutövare och andra feministiskt engagerade för att skapa det fantastiska program som har lockat tusentals besökare genom åren. Tillsammans skapar vi härliga möten, spännande samtal, ny kunskap, kultur och inspiration.

Sedan festivalens start år 2014 har festivalen fungerat som ett samhällskritiskt forum med ett par grundprinciper som tas med även till årets festival;

Festivalens program skall vara gratis att delta i, både som medverkande organisation och som besökare. Vi vill lyfta kulturutövare som annars inte ges utrymme. Festivalen ska sprida kunskap om feministiska frågor. Programmet ska verka för ökad jämställdhet och jämlikhet i samhället samt sprida kärlek.

År 2018 tar vi dessutom ett steg till genom att ännu tydligare än tidigare införa ett antirasistiskt perspektiv. Detta är något som har efterfrågats under flera år och då vi har ett valår framför oss är det är viktigare än någonsin att vi går samman och arbetar tillsammans mot förtryckande strukturer.

Därför är också temat för i år:
Time to: Unite! Mobilize! Act!
Dags att: Stå enade! Mobilisera! Agera!

Festivalen börjar på fredag 1 juni med en kulturkväll på Panora. Det kommer bli musik, dans, film, litteratursamtal m.m. Festivalen pågår sedan under lördagen och söndagen med ett forum med över 70 medverkande organisationer, workshops, seminarier, marknad och mycket mer. På lördagskvällen kommer vi dessutom ha en stor fest på Inkonst med musik, dans och pepp.
In English ///
You are invited to Sweden's largest free of charge feminist event! The Feminist Festival 2018 takes place from 1-3 June. The program will soon be found at www.feministiskfestival.se/festivalprogram

For the fifth year, over 70 grassroots organizations, political parties, actors from cultural sector and other feminist groups have gathered to create an engaging program that has attracted thousands of visitors over the years. Together, will create workshops, engage in exciting conversations, share new knowledge, showcase cultural activities and gather inspiration.

Since the Festival launched in 2014, it has served as a critical community forum built on a number of basic principles that also form the foundation for this year's festival. These include:
-Participation in the Festival's program must be free for both organizations/presenters and for visitors/participants;
-Participation of cultural practitioners who would otherwise have limited access to a public platform should be encouraged;
-The Festival will spread knowledge about feminist issues;
-The Festival program will promote gender equality, principles of equality within society and spread love.

In 2018, we have decided to expressly introduce an anti-racist perspective to the Festival. There has been resounding support for the inclusion of this aspect in the Festival for several years and this being an election year in Sweden, it is now more important than ever for us to work together and against oppressive societal structures.

This has given rise to this year’s theme for the Festival:
Time to: Unite! Mobilize! Act!

The festival kicks off on Friday, 1st June with a culture night hosted at Panora, Malmo, which will include music, dance, movies, literary, etc. The festival will run on Saturday (2nd) and Sunday (3rd) with a total of over 70 participating organizations, workshops, seminars and much more. On Saturday night, we will also be throwing a massive dance party at Inkonst, Malmo with music, dancing and festive spirits.
Read more