Allhelgonakyrkan, Helsingborg

Edit this place
Allhelgonakyrkan är en kyrkobyggnad i Råå, Helsingborg. Den är församlingskyrka i Raus församling i Lunds stift.HistoriaUnder 1800-talet växte sig fiskeläget Råå i församlingen allt större och runt 1900 var orten Sveriges största fiskeläge. På 1920-talet ökade kraven på en gudstjänstlokal i Råå, då den närmsta kyrkan, Raus kyrka, låg en bit utanför samhället. Beslut togs att uppföra ett församlingshem och uppdraget att rita byggnaden gick till arkitekten Oscar Persson från Landskrona.Kyrkan är belägen nordväst om korsningen mellan Rååvägen och Kielergatan, strax söder om Råå kyrkogård. Byggnaden är uppförd på för orten traditionellt vis av rött helsingborgstegel och invigdes 2 december 1928 av biskop Edvard Magnus Rodhe.En utbyggnad av församlingshemmet invigdes av biskop Nils Bolander på Allhelgonadagen 1959, varvid församlingshemmet fick namnet Allhelgonakyrkan. Efter tillbyggnaden inrymde kyrkan förutom kyrkorum, församlingssal, samt pastorsexpedition och en tjänstebostad på andra våningen.1966 genomfördes en genomgripande renovering av själva kyrkan. Då togs altarringen bort, ny armatur införskaffades, dopfunten flyttades till mitt i kyrkan där ett fönster sattes igen, nya bänkar installerades och golvet målades svart.
Read more
Events near Allhelgonakyrkan, Helsingborg